Artikelbeskrivelse

Mange unge besøgte Adventure Efterskolen

Af Mette Lyngholm Larsen

Søndagssolen glimtede i de mange bilruder, der i lange køer kørte gennem Skelde for at besøge Adventure Efterskole.

Det var Efterskolernes Dag over hele landet, og det viste sig, at blive en af de bedste nogensinde. Der var mange unge, der mødte op i Skelde, da Adventure Efterskolen åbnede dørene for forældre og måske kommende elever.

På denne sol berigede dag blev de fremmødte vist rundt af elever og lærere på skolen. Blandt rundviserne var 15-årige Nicolai Hansen, som oprinder fra Broager. Han fortalte om, hvordan den linje han er på, fungerer. Han er på aqua linjen, hvor han windsurfer.

Med forskellige stationer kunne de besøgende se, hvilke ting de forskellige linjer på skolen foretager sig, og høre fra eleverne selv, hvad de synes om det.

I løbet af dagen kom der både folk fra Viborg, København, Aarhus og fra lokalområdet.

Godt og vel 30 % af eleverne er fra lokalområdet, resten er spredt ud over Danmark.