Ellen Trane Nørby (V) glæder sig til at hellige sig kommunalpolitik fuldt og helt og vil have turbo på udviklingen af Gråsten by og omegnssamfundene med udstykning af boliger og fleksibilitet i planfasen, så der kan komme gang i sagerne.

Ellen Trane Nørby: Gråsten er blevet forsømt 

Venstres borgmesterkandidat i Sønderborg Kommune, Ellen Trane Nørby, vil hellige sig kommunalpolitik. 

Hun har for længst besluttet at træde ud af Folketinget efter næste folketingsvalg, som kommer i efteråret. Dermed er 17 ½ år slut på Tinge. I stedet vil hun kæmpe for sin efterfølger i Folketinget Chris Preuss, der stammer fra Gråsten. 

“Jeg skal ikke længere tænke på, om flyveren fra Sønderborg til København går, eller sidde 14-15 timer i bil om ugen, hvis den ikke gør,” siger den afgående folketingspolitiker. 

Økonomien er dårlig

Hun har blod på tanden og går efter borgmesterposten, som siden 2014 indehaves af socialdemokraten Erik Lauritzen. 

“Sønderborg Kommune er udfordret på økonomien. Vi er tvunget til at skære ned og fjerne ting, som var lagt ind i budgettet. Vi er gået ind i en bred konstituering, men jeg savner bredere forlig i respekt for, ikke alle er enige, og at ikke alle beslutninger behøver være fostret i Socialdemokratiets baghave. Det vil vi arbejde aktivt for i Venstre og gå konstruktivt ind i. Venstre vil godt være med til at tage ansvar for en dårlig økonomi. Det bliver en stor opgave at holde hånden under skoler og ældreområdet,” siger Ellen Trane Nørby, der vil finde nye opgaver, når folketingsarbejdet ikke længere kalder. 

Gråsten mangler masterplan

“Corona kan ikke længere bruges som forklaring på, hvorfor der ikke er lavet en masterplan for Gråsten. Det burde være sket for længst. Gråsten venter på udvikling. Vi skal have bymidten løftet med mulighed for at bygge boliger og give plads for mere udeservering i midtbyen. Den gamle byggemasse bør rives ned i nødvendigt omfang for at sikre plads til boliger, detailhandel og et mindre supermarked kan etableres i midtbyen til glæde for turister og borgere. Der skal nyt liv på politigrunden, og på den anden side af noret, mangler vi at komme videre med Teglværksbyen,” siger Ellen Trane Nørby. 

“Vi ved, der er interessenter og investorer til flere projektet. Det vil vi gerne understøtte frem for at kvæle tingene, fordi tiden går og går. Der er behov for flere parcelhusgrunde og mindre boliger. Hvis husejere kan få mere ud af at bruge et ledigt butiksareal i stueetagen til noget andet, bør vi vige fra princippet om, butiksgaden skal gå hele vejen fra Ahlmannsparken til Den kongelige Køkkenhave. Der skal laves en lokalplan for den indre by,” mener Venstre-kvinden, der vil give flere end kongefamilien udsigt til slotssøen og mener, tingene går alt for langsomt i den forsømte by. 

Flere byggegrunde

Hun nævner udstykning af grunde ud mod Rinkenæs og for den sags skyld Trappen i Alnor som mulighed for nye boliger. Ejendomsmæglere og forvaltning efterlyser ledige grunde i hele Gråsten og omegn. Tendensen går væk fra de store byer. Flere vil gerne flytte i attraktive boliger i provinsen, hvis forholdene og mulighederne er der. Venstres politiske ordfører i byrådet vil om nødvendigt give dispensationer for at få gang i tingene og udvikling i byen. 

“Det behøver ikke være bybåndet, der definerer boligudviklingen. Er der behov for det, må vi se bort fra det. Vi skal have løftet de ting i kommuneplanen,” siger Ellen Trane Nørby, der også ønsker udvikling af landdistriktet ud mod Kværs og den vestlige kommunegrænse. 

Den, mener Ellen Trane Nørby, der er behov for at overskride.  

“De fire sønderjyske kommuner bør gå sammen om infrastruktur og energiplanlægning i et strategisk samarbejde i stedet for at arbejde ryg mod ryg. Ved planlægning og udførelse af store ting som energiprojekter bør vi samarbejde på tværs af kommunegrænser, så vi får placeret tlngene hensigtsmæssigt,” siger Venstres stemmesluger ved kommunalvalget med slet skjult henvisning til det omstridte biogasanlæg i Kværs, der er opført tæt på et lignende anlæg i Kliplev. 

“Det løb er kørt,” slår hun fast med en målsætning om for en anden gangs skyld at løfte blikket over kommunegrænsen. 

Ellen Trane Nørby holder ferie på Langeland med ægtefællen, Ulrik Ryssel Albertsen, og børnene Vigga på otte år og Sofus på fem i visheden om, der er opgaver nok at tage fat på, når det kommunalpolitiske arbejde atter kalder. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.