Diamantbryllup i Kollund

Christa og Hans Johannsen har været gift i 60 år. Foto Frederik Johannsen

Christa og Hans Johannsen, Nørtoft 9, Kollund, kan torsdag den 22. august fejre diamantbryllup.

Både Christa og Hans er opvokset i det danske mindretal i Sydslesvig, men flyttede efter pensionen til Kollund, hvor de købte sig et mindre hus. Ægteparret har to børn, en datter er præst i Grindsted og en søn arbejder i Flensborg. Desuden har diamantbrudeparret 3 børnebørn og 3 oldebørn.

Hans Johannsen er oprindelig udlært som møbelsnedker, men har i det meste af sit arbejdsliv arbejdet hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Christa er udlært hos tidligere boghandler Kaj Nielsen i Haderslev, og har også i mange år arbejdet i Skoleforeningen.

Diamantbrylluppet fejres med morgensang i hjemmet klokken 08.30 og derefter er der morgenkaffe på Kollundhus.

Da der er tale om noget så sjældent som et diamantbryllup, er borgerne i byen velkomne til at hejse Dannebrog for at være med til at fejre parret. ■

Skrevet af

Frederik Johannsen

Fotos af

Frederik Johannsen