Tjørnen er blevet fjernet fra landskabet ved Brunsnæs. Foto Ingrid Johannsen

Den gamle tjørn i Brunsnæs er fjernet

Den gamle tjørn i Brunsnæs var måske den ældste i Danmark. 

Overleveringer vil vide, at den blev plantet, mens Erik af Pommern var Danmarks konge (1412-1439).

Den havde magisk kraft og beskyttede mod “Den sorte død”.

Tjørnen har også tjent som pejlingsmærke for færgefarten Brunsnæs-Holnæs, for fiskere of for skibe, der hentede sten fra teglværkerne.

Tjørnen blev fredet i 1923. Opmålingen i 1968 viste en kronediameter på 19 meter og en stammeomkreds på 2,72 meter.

Tjørnen har sikkert også været vidne til mange romancer. Ved orkanen 3. december 1999 blev den slemt medtaget, men nu er den helt fjernet. ■

Tjørnen ved Brunsnæs var 700 år gammel.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80