Broager Vandværks nye formand Peter Mikael Kjer er ikke tilhænger af gravesamarbejde i forbindelse med kloakering, vand- og varmeforsyning, for det er efter hans mening hverken rentabelt eller praktisk hensigtsmæssigt, da alle forsyningsselskaberne alligevel ikke kan komme til at arbejde med ledningsnettet på en gang.

Broager må gå over åen efter vand

I november 2022 fik Broager Vandværk påbud om at sikre pesticidfrit vand, da tre af fire boringer ikke overholdt gældende krav til indhold af pesticider i drikkevandet. Vandværket har lavet to nye boringer ved Bøffelkobbelskov, der skal sikre forbrugerne rent drikkevand.

“Der er ikke noget at gøre. Det har allerøverste prioritet at sikre forbrugerne rent drikkevand. Nye boringer er dyre, men der er ikke nogen vej uden om. Vi er så at sige nødt til at gå over åen efter vand,” siger Broager Vandværks nye formand Peter Mikael Kjer.

Vandværket har en pesticidfri boring at trække på af de fire oprindelige vandkilder. En anden boring ligger lige på kanten af grænseværdierne og gælder som reserve, selvsagt når den kan levere drikkevand, der holder grænseværdierne.

“På grund af uheldige omstændigheder har vi været nødt til at flytte kildepladserne. Det er ikke bare noget, man gør. Det er dyrt at starte forfra med at søge nye drikkevandskilder,” fortæller formanden, der ikke lader sig skræmme af de store udfordringer.

“Vi lider desværre under fortidens synder. Vi er ikke det eneste vandværk, der har haft problemer med at sikre rent drikkevand. Det er desværre et kendt fænomen. Det er galt alle steder. Der er blevet spredt pesticider helt tilbage i 60erne og op over årtusindskiftet,” siger Peter Mikael Kjer, der selv har seks sammenbragte børn og derfor kan tale med om, det som forælder har topprioritet at sikre rent drikkevand i hanerne.

Det har kostet på vand- og pengekontoen, så Broagers cirka 2000 forbrugere har fået at vide, de skal regne med en prisstigning på en krone per kubikmeter vand.

“Jeg tror, vores husstand forbruger 120 kubikmeter om året. Stigningen er på ti kroner om måneden,” siger formanden, der ser prisen som overkommelig resultatet taget i betragtning.

Ingen PFAS

Målinger har vist, Broager ikke har PFAS i drikkevandet.

“Vi har styr på det. Folk kan roligt drikke vandet i Broager,” siger formanden, der sammen med bestyrelsen afstår fra at blødgøre det kalkholdige vand, da resultatet i det tilfælde ikke står mål med midlerne, så folk på blødgøre vand efter behov og ønsker på privat basis.

Peter Mikael Kjer er ikke nogen stor tilhænger af gravesamarbejde, som når der kloaksepareres i hele Broager By og omegn i indeværende og kommende år.

“Vi gjorde det i forbindelse med regn- og spildevandssepareringen på Nejsvej og den vej ud, men man kommer langsommere frem, og i praksis bliver det altid dyrere for alle parter. Det er en smuk tanke, at kloaknet og vandforsyning skal ordnes, når vejen alligevel er gravet op. Jeg kan godt forstå, borgerne gerne vil have det hele ordnet på én gang, men det bliver ikke nemmere og mere rentabelt af den grund. Vi når fem meter frem om dagen og kan nå meget længere, når vi koncentrerer os om vandledningsnettet alene. Det er et svært samarbejde og ikke nødvendigvis til gavn for alle parter. Jeg er ikke nogen tilhænger af det, heller ikke selv om jeg ikke bliver populær på at sige det,” siger den ny formand, der helst vil grave op til varmerør, kloakledninger og vandledninger for sig, så man kan koncentrere sig om opgaven.

Broagers og Skodsbøls borgere er sikret rent drikkevand. Det er det væsentlige, selv om det har kostet blod, sved og unødigt pesticidholdige vandforsyninger, inden de rene drikkevandsboringer blev fundet. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.