Formand for Foreningen Cykelfærgens Venner Gerhard Jacobsen og skipperen.

En ny cykelfærge på Flensborg Fjord til sommer

Foreningen Cykel­færgens Venner er ved at gøre klar til en ny sommersæson med rutesejlads på Flens­borg Fjord, og det sker med en række nye initiativer.

Cykelfærgens skipper, Palle Heinrich, sætter en ekstra færge ind i sommersejladsen.

“Vi sætter en ny færge “Thjalfe” ind på ruten fra Egernsund via Marina Minde og Brunsnæs til tyske Lang­balli­gau og retur. “Rødsand” har siden 2019 sejlet på denne rute og indsættes på de såkaldte spritture fra Egern­sund med stop i Sønder­hav og videre til Flens­borg og retur”, oplyser Palle Heinrich.

“Thjalfe” vil ligesom “Rød­sand” have tilladelse til at medtage 12 passagerer og 12 cykler. For­bedringen ligger i, at “Thjalfe” har langt mere plads foran i stævnen og dermed sikrer en bedre oplevelse for vores gæster.

“Thjalfe” indleder sæsonen med weekend-sejlads den 16.-17.-18. juni og den 23-24-25 juni. Fra den 30. juni sejler den alle ugens dage frem til 1. september 2023.

Flere afgange med Æ spritte

Formanden for For­eningen Cykel­færgens Venner, Gerhard Jacobsen, glæder sig over, at Æ spritte, som i 2022 kun sejlede om fredagen, til sommer sejler både fredag og lørdag, med opstart 30. juni og sidste tur den 26. august.

“Vi lever dermed op til de mange opfordringer fra både turister og lokalbefolkningen, som har givet udtryk for, at der gerne måtte tilbydes flere afgange på denne smukke mellem Egernsund og Flensborg”, siger Gerhard Jacobsen.

En bedre anlægsbro i Brunsnæs

Foreningen Cykelfærgens Venner har påtaget sig opgaven med at give anlægsbroen i Bruns­næs et ansigts- og kvalitetsløft, således sejladsen fremtidssikres, og at badegæster tilgodeses med en badetrappe.

Foreningen har modtaget tilsagn om LAG-midler på 256.000 kr. til en bedre bro, og foreningen søger fonde og sponsorer til restbeløbet. Dette initiativ er taget i samarbejde med broens ejer, som er Brunsnæs Kro. Lokal­befolkningen og øvrige partnere langs Flensborg Fjord er inddraget og har tilkendegivet den store betydning, det har. ■

Der bliver indsats en ekstra færge, Thjalfe. 

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.