Ældre Sagen i Broager sætter fokus på vejbelægning

Af Signe Svane Kryger
Vejbelægningen på gang- og kørearealerne i Broager var knudepunktet, da formand for udvalget for teknik og miljø Frode Sørensen (S) blev inviteret på en gåtur rundt i midtbyen.
Mange var mødt op til en gåtur, da næstformand Frede Weber Andresen fra Ældre Sagen havde inviteret Frode Sørensen for at vise vejbelægningen i Broager, der udfordrer de svageste borgere. Derudover var en rollatorbruger, en kørestolsbruger, en bruger af en El Crosser samt en forhenværende dagplejemor inviteret med, da de alle har negative oplevelser vejbelægningen i Broager.
”Her er farligt at gå, specielt hvis man er gangbesværet. Fortovene er ikke store nok, og det ryster en del, når man kører grundet brostenene”, fortæller Frede Weber Andresen.
I 2011 prøvede Ældre Sagen i Broager at sætte fokus på samme problem, men da var svaret, at Broagers fortove var lige så problematiske som andre steder i kommunen. Siden da er folk faldet på grund af vejbelægningen, og det er ikke kun seniorer, der har oplevet besvær med vejene.
”Jeg kan godt se, at det medfører komplikationer – specielt for plejehjemsbeboere, der har behov for at kunne gå rundt i byen. Vi skal komme problemet til livs, og derfor vil jeg få forvaltningen indover og gå samme rute igen for at finde ud af, hvad der kan gøres for at forbedre vejbelægningen”, siger Frode Sørensen. 

Formand for udvalget for teknik og miljø, Frode Sørensen (S) får et indtryk af den dårlige vejbelægning i Broager.
Foto Signe Svane Kryger