Eleverne på Adventure Efterskolen i Skelde får mange oplevelser blandt andet i udlandet, for dykkere og andre vandhunde besøger ofte fremmede farvande.

Adventure Efterskole står på ski, dykker og sætter nye projekter i søen

Adventure Efterskolen i Skelde skal udvides, så den kan modtage flere elever, da der er mange på venteliste, og så øger den paletten af undervisningstilbud. 

Målet er at lære eleverne at blive projektledere, så de kan tilrettelægge og organisere ting for sig selv og andre.

Der er stor interesse for sagen. 

Forstander Steen Emgren drager på efterskolemesser rundt i landet den kommende tid.

“Vi har 104 elever fra hele landet. Det er fuld skrue. Vi vil udvide, så der kan blive plads til 136 elever på skolen i løbet af de kommende år. Vi har mange på venteliste,” fortæller forstanderen.

Ski og dykning

Der er stor søgning til linjefag som ski og dykning. 

Det indebærer eksempelvis også snowboard, ligesom undervisningen på og i vandet omfatter wind- og kitesurfing. Det er der gode muligheder for omkring skolen på Broagerland. Dykkerne tager på rejser til Egypten og Malta. Andre linjefag er fitness og uden dørs aktiviteter Outdoor. Skolen har 12 undervisere med særlige specialer. Eleverne lærer selvfølgelig også dansk og matematik og kan udfolde sig kulturelt i drama og musik.

“Vi forventer os meget af et nyt linjefag AES 10, som er en projektlederklasse, vi opretter fra august. Coronaen har givet nedgang i aktivitetsniveauet blandt de unge. Projektledelse vil styrke deres sociale kompetencer og giver erfaring med, hvordan vi lykkes med vore ideer. Det dygtiggør eleverne i at tage initiativer og være sammenmed andre. Der er ikke arrangeret så meget under Corona-pausen. Det skal vi have gjort noget ved. Man skal have en afsluttet 9. klasses eksamen for at komme på projektlinjen, som har at gøre med selve processen at sætte projekter i søen, at tilrettelægge i praksis, at foretage sig noget sammen og også have styr på økonomien,” fortæller Steen Emgren.

Ledertyper

Aktiviteterne vil involvere omgivelserne, da skolen ønsker at arrangere og lave projekter sammen med og for andre. Det kunne være i form af en sang- eller debataften eller for den sags skyld juleklip. Det kan også være i samarbejde med en klasse på Broager Skole for eksempel. Skolen samarbejder blandt andet med Kaospiloterne og har Ryslinge modelen som forbillede.

“Det er sjovt, når man laver noget sammen med andre. Mange gange kan den slags være ret teoretisk, men her sker der noget. Det giver mere effektivitet og andre ledertyper end dem, vi kender,” siger forstanderen, der har afsat to lærere til formålet og har planer om samarbejde med udlandet, når linjefaget projektledelse er sat på skinner. ■

Eleverne forstår at begå sig til vands, til lands og i naturen, og nu skal de også til selv at lære at lave selvstændige projekter med Ryslingsmodellen og Kaospiloterne som forbillede.

blank

Hvordan arrangerer man en tur og får andre med også nabolaget for den sags skyld – det er et af de nye linjefag på Adventure Efterskolen til august, hvor der selvsagt også fortsat er kendte linjefag som dykning, outdoor og skisport.

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.