Oberst Svend Bartholin Paludan-Müller døde i kamp mod Gestapo 26. maj 1944.

80-års mindehøjtidelighed for oberst Svend Bartholin Paludan-Müller

Sædvanen tro holder 4. maj komiteen i Gråsten i samarbejde med Dansk Told & Skatteforbund, Sønderborg Kommune og Kontaktudvalget for de Militære Traditioner i Sønderborg området søndag 26. maj kl. 10.00 den traditionelle mindehøjtidelighed for oberst Paludan-Müller ved mindemuren ved Graasten Slot. 

“I Gråsten er der dage, som ikke glemmes fordi det der skete, har gjort indtryk og manet til eftertanke. Ikke blot i den lokale befolkning og for dem som oplevede hændelserne, men også for mange i det øvrige Danmark”, siger formand for 4. maj komiteen, Mogens P.C. Jacobsen, som finder, at 26. maj er en mærkedag.

Dagen som for 80 år siden fik hele byens bevågenhed skyldtes de dramatiske scener, der udspillede sig nær Graasten Slot på Slotsbakken 1, hvor nu Gråsten Præstegård ligger. 

Gestapo

Der blev banket på oberstens dør kl. 0530 den 26. maj 1944. Det var det tyske Geheime Stats Polizei Gestapo, som ønskede at tale med Paludan-Müller. 

Han var leder af Grænsegendarmeriet og havde i dagene forud forberedt sig på, at han var i Gestapos søgelys for at blive arresteret, hvilket han ikke ville finde sig i. 

Han bad dem møde op på hans kontor kl. 10.00, hvilket ikke faldt i god jord, men afstedkom at døren blev sprængt, hvorefter den første soldat der trådte ind, blev dræbt af oberstens revolverskud.

Embedsboligen blev nu belejret, obersten fik sin kone Ragna og datteren Dagny anbragt i kælderen og sendte husassistenten, Henriette Holm, op på sit værelse. 

Selv barrikaderede han sig på første sal, hvor han forinden havde sikret sig med en karabin, en revolver og rigelig ammunition, hvorefter der udspandt sig en regulær skudveksel mellem obersten og den tyske kommando, hvor tyske soldater blev dræbt af oberstens skud. 

Sognepræsten Conrad Hvidt, der var genbo og ven af obersten, fik udvirket en pause i ildkampen, hvor han forgæves forsøgte at få obersten til at overgive sig, og hvor han fik de tre kvinder ud. 

Satte huset i brand

Kampen forstærkedes, og en sprængningskommando satte huset i brand. Kl. 08.30 lød de sidste skud. 

Oberstens lig blev senere fundet i brandtomten. Lægen som tilså liget, skrev som dødsårsag: Pro Patria Mortus Est – død for Fædrelandet. 

Oberst Paludan-Müller blev født 30. oktober 1885 og døde 26. maj 1944, 58 år gammel. 

Paludan-Müller blev mindet første gang 26. maj 1945 ved embedsboligens brandtomt. Siden ved mindemuren, som blev rejst og indviet 26. maj 1946. 

Her er der gennem de sidste 80 år hvert år blevet udtalt et ”ære være oberstens minde” med lægning af kranse og blomster, hvilket også sker 26. maj kl. 10.00 med deltagelse af faner, og lægning af kranse og blomster. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 16. maj 2024

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.