Artikelbeskrivelse

5 skarpe til Arne Andersen

Navn: Arne Andersen
Alder: 68 år
Bopæl: Padborg
Gift, har 2 døtre og 3 børnebørn
Job: Er Ph. D’er – pensionist hele dagen
Er du endt dér, hvor du gerne ville?
”Ja bestemt for jeg har haft medvind på cykelstien hele mit liv. Jeg startede som ung i lære ved speditionsfirmaet Andreas Andresen, hvor der dengang blot var 2 lastbiler. Da jeg 40 år senere gik på pension, ejede firmaet over 1.000 trailere. Jeg har haft et meget interessant liv, hvor jeg har besøgt Rusland utallige gange i forbindelse med mit arbejde”.
Dyrker du sport?
”Som formand i Kollund Roklub benytter jeg mig selvfølgelig af faciliteterne, så jeg dyrker rospinning om vinteren og ror i robåde og kajak om sommeren. Jeg har opnået EPP2 bevis”.
Nævn noget der har ændret dit liv
”Jeg valgte at gå på efterløn for at få mere tid til min dejlige familie, og samtidig har jeg fået masser af fritid, hvor jeg kan dyrke gode hobbyer. Jeg er med i Kollund Lokalråd, som er en underafdeling af Bov Lokalråd. I lokalrådet har jeg været med til at etablere de 3 hjertestier i Kollund, og vi har fået etableret en ny badebro ved Kollund Mole, hvor vi er 25 mennesker der vinterbader flere gange om ugen. Efterfølgende slapper vi af i den nye sauna, det også er lykkedes os at få etableret. Jeg er stolt over at have været med til at få en succes op at stå”.
Har du nogen traditioner?
” Igennem Lions Club Bov, hvor jeg er formand for Aktivitetsudvalget, arrangerer vi hvert år et julemarked i Padborg Shopping. Det er noget vi altid ser frem til, og sammen med vores trofaste sponsorer gør vi en forskel i både lokalsamfundet samt internationalt. Og så rejser min kone og jeg hvert år på krydstogt”.
Hvad har været din bedste ferie?
”Det var et krydstogt fra Venedig til Sortehavet. Vi startede en dag før, så min kone og jeg kunne opleve Venedig. Vi syntes det var en fantastisk smuk og fascinerende by. Herefter gik krydstogtet via meget interessante byer og steder til Sortehavet, hvor vi oplevede Istanbul. Det er jo ikke steder man kommer mere på grund af krige. Hele denne tur var utrolig vellykket og gennemført, og vi fik nogle uforglemmelige oplevelser.