Protestmødet foregik i småregnvejr på pladsen udenfor Gråsten Landbrugs­skoles hovedindgang.

300 landmænd til protestmøde imod S-regeringen

Mandag formiddag havde 300 landmænd fra Sønderjylland sat hinanden stævne på Gråsten Landbrugsskole for at protestere imod regeringens og miljøminister Lea Wermelins planer om at indføre et større efter-afgrødningskrav end det nuværende. 

Det vil sige, at landmændene for at mindske kvælstofudledningen, skal have en afgrøde på markerne efter høsten indtil vårsæden skal sås.

Landmændene var for størstedelens vedkommende ankommet fra hele landsdelen på traktorer ”pyntet” med bannere imod regeringsplanerne.

I strid med EU-lovgivning.

Ifølge advokat Hans Sønderby Christensen vil forslaget være i direkte strid med EU-lovgivningen på området. Et forslag må nemlig ikke gennemføres, hvis det ikke gavner miljøet, og det mener han, efter at have konsulteret forskellige fagfolk på området, at have dokumentation for, at det ikke gør. 

Ifølge landmand Jens Peter Aggesen vil efter-afgrødnings-kravet betyde, at landbrugets indtjening vil mindskes betragteligt, da man ikke længere vil være i stand til selv at producere hvede til foder i tilstrækkeligt omfang, og man derfor vil blive nødt til at skulle importere. ■

Skrevet af

 Søren Thygesen Kristensen

Fotos af

Søren Thygesen Kristensen