FDF i Gråsten deltog sædvanen tro i Hellig Tre Konger gudstjenesten i Gråsten Slotskirke.

Gråsten FDF til nytårsgudstjeneste

Igen i år begyndte FDF i Gråsten det nye år med deltagelse i Hellig Tre Kongers gudstjenesten i Gråsten Slotskirke.

FDF kredsens fane og ledere mødte op til gudstjenesten, som blev varetaget af Merete Lei  fra Sct. Marie Sogn i Sønderborg.

Der blev prædiket over stjernen, der ledte De Vise Mænd til Betlehem for at hylde og ære, at verdens nye konge var blevet født og om Kong Herodes, der ville slå det nyfødte Jesus barn ihjel , hvilket ikke lykkedes,  idet man forlod stedet ad en anden vej. ■

Skrevet af

Mogens P.C. Jacobsen

Fotos af

Mogens P.C. Jacobsen