Formand for Sundeved Venstre, Troels Lyck, aflagde beretning på vælgerforeningens generalforsamling.

Sundeved Venstre drøfter lokale emner

Sundeved Venstre har holdt generalforsamling på Bakkensbro Aktivets- og Kulturcenter i Ullerup.

Vælgereningens formand, Troels Lyck, berørte i sin beretning Ruslands agressive invasion af Ukraine, den nye SVM-regering og tabet af et lokalt V-folketingsmedlem.

“Vi havde en stærk lokal folketingskandidat i Chris Preuss som afløser for Ellen Trane Nørby, men han blev desværre ikke valgt”, nævnte Troels Lyck, som rettede en stor tak til alle, der har hjulpet i forbindelse med Chris Preuss valgkamp.

Troels Lyck blev genvalgt som formand. Genvalgt til bestyrelsen blev Kristian Bonefeld.

I bestyrelsen er Anne Loff Østergaard næstformand, Carsten Ansersen er kasserer og Kristian Bonefeldt er sekretær.

Lorents Iversen og Jørgen Holm blev valgt som suppleanter.

Efter generalforsamlingen gav byrådsmedlem Kristian Bonefeld en politisk orietering om arbejdet i Sønderborg Kommune, og i den efterfølgende debat var det hovedsageligt lokale emner, som optog forsamlingen. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.