Artikelbeskrivelse

Stor sten i Rinkenæs

Af Søren Gülck
I årtusinder har der lagt en stor sten ved bredden af afvandingskanalen i det område, der kaldes Nakke.
Det er området nedenfor Lærkelundens Camping, hvor afvandingskanalen løber ud i Flensborg Fjord.
Günther Jessen har bidt mærke i, at stenen bærer inskriptionen Stok. Han har gravet stenen fri og malet teksten op så den nu er synlig for alle, der kommer forbi. 

Både Günther Jessen og formand for Historisk Forening for Graasten By og Egn, Bodil Gregersen, mener at stenen ligger på et sted, hvor man fra gammel tid har sprunget over kanalen med en stok for at kommer ud til fjorden. Foto Søren Gülck

Både Günther Jessen og formand for Historisk Forening for Graasten By og Egn, Bodil Gregersen, mener at stenen ligger på et sted, hvor man fra gammel tid har sprunget over kanalen med en stok for at kommer ud til fjorden. Foto Søren Gülck