Artikelbeskrivelse

Højt aktivitetsniveau i Gråsten Forum

Af Gunnar Hattesen
Der er tempo på Gråsten Forum. Over for et halvt hundrede fremmødte mennesker aflagde formanden Peter Norman forleden beretning på foreningens generalforsamling, som blev holdt i Ahlmannsparken.
Peter Norman nævnte, at havde gennemført borgermøder og indsamlet ideer til Masterplanen for Gråsten-området.
”Vi er lidt stolte af det resultat, der kom ud af den proces. Dels fik vi engageret rigtig mange mennesker i arbejdet med at få skabt gode ideer til at udvikle området. Og mange tak for det store engagement, vi mødte på borgermøderne – dels fik vi et resultat, der på mange måder har været en løftestang i forhold til at få sat aktiviteter og projekter på dagsordenen her i Gråsten Området”, sagde Peter Norman, som havde sørget for, at Masterplanen blev afleveret til byrådets 31 medlemmer.
Indhold i Masterplanen
Masterplanen er også blevet gennemgået på møder med de lokale foreninger, og rigtig mange af dem, der var med til at give input.
”Vi har overordnet arbejdet med 2 strategiske fokusområder, som er Turisme og Bosætning. Under disse 2 fokusområder, har vi peget på en række konkrete indsatser, og de 3 væsentligste, vores fyrtårnsprojekter er åbningen af Gråsten Slots gartneri, som et besøgscenter for turister og borgere. Det andet er opkvalificering af Ahlmannsparken, så den får fornyet liv og indhold som et multi-kultur hus – et hus der rummer muligheder for byens borgere og for byens foreninger, kultur og interessefællesskaber”, sagde Peter Norman, som også pegede på nødvendigheden af en strategi for branding af området og det der er unikt ved Gråsten området. 

Formand for Gråsten Forum, Peter Norman, fortalte om foreningens fokusområder og om Gråsten Æblefestivalen. Foto Søren Gülck

Formand for Gråsten Forum, Peter Norman, fortalte om foreningens fokusområder og om Gråsten Æblefestivalen.
Foto Søren Gülck