I panelet sad byrådsmedlemmerne Jimmy Simonsen, Kristian Bonefeld, Ingrid Johannsen, Ellen Trane Nørby og Erik Krogh 

Stor spørgelyst på borgermøde

Der var stor spørgelyst til borgermøde om plan for kommunens udvikling.

Særligt nye byggegrunde, renovering af Torvet og de tomme butikker i bymidten optog tilhørerne, da Venstre holdt borgermøde i Ahlmannsparken om den overordnede plan for kommunens udvikling de næste 12 år.

“Vi har en klar vilje om, at vi skal have vendt udviklingen. Sønderborg skal være en tilflytterkommune”, sagde Ellen Trane Nørby (V), som understregede, at ambitionerne er tårnhøje.

“Sønderborg Kommune skal have 77.000 indbyggere i 2030. Vi mangler byggegrunde i Gråsten og Broager og flere private udlejere”, sagde Ellen Trane Nørby, som gerne så nye erhvervsgrunde ved biogasanlægget i Kværs, fordi der er anlagt vej og det ligger tæt på motorvejen.  ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.