Omkring 60 personer mødte op til infomøde om egnspillet om hertuger og husmænd – historien om Fiskbæk.

Stor interesse for egnsspil om hertuger og husmænd

14. juni går egnspillet på vingerne på Det lille Teater i Ladegårdskov med forestillingen “Hertuger og husmænd – historien om Fiskbæk”.

Søndag havde Det Lille Teater og Kultur i Gråsten kaldt til infomøde på Gråsten Landbrugsskole. 

Her mødte omkring 60 personer op, som havde en skuespiller i maven eller havde lyst til at være med enten som statister eller andet.

Folk kom fra hele omegnen, og sågar en med tog fra Aalborg. Der var store og små, børn, unge, midaldrende og folk i deres bedste alder. 

Eftermiddagen begyndtestartede med en kort introduktion ved formand for Kultur i Gråsten, Hanne Næsborg, som fortalte om, hvordan ideen til stykket blev født i 2015, hvor forfatter Kaj Nissen gik i gang med at skrive historien om hertugerne og Fiskbæk, til i dag, hvor stykket kommer til at bestå af to akter, nemlig Kaj Nissens om hertugerne og Brian Wind-Hansens om tiden fra 1850 og til i dag.

Øveplanen

Derefter fortalte forfatter Brian Wind-Hansen om arbejdet med 2. akt, som kommer til at bestå af små scener med en rød tråd til at forbinde dem. Han havde fået historierne fra mødet i oktober tilsendt, og bruger dem som baggrund for det, han skriver.

Instruktøren Kristian Hald fortalte om sine tanker med stykket, om hvordan han arbejdede og om øveplanen.

Man mødes første gang alle sammen d. 21.februar på Det lille Teater, og arbejder sig ind på, hvem der spiller hvilke roller. Derefter skifter det, hvem der mødes, indtil alle før premieren er der samtidig.

Til sidst kunne man tilmelde sig og aflevere en tilmeldingsblanket til instruktørassistent Inger Jacobsen, samt få taget et billede med navneseddel, så Kristian Hald havde en chance for at huske folk.

Mangler unge mænd

Omkring 40 interesserede tilmeldte sig, heriblandt en del børn. 

Så vidt instruktøren kunne se bagefter, var det eneste, der var lidt mangel på, unge mænd og drenge.  ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af
Hanne Næsborg-Andersen

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.