Artikelbeskrivelse

Rosemarie Østergaard om sin flugt i 1945

Af John Levin
Historisk Forening for Bov og Holbøl sogne samlede 75 mennesker til et spændende foredrag torsdag aften på Oldemorstoft, hvor Rosemarie Østergaard Nielsen fra Bov levende fortalte om flugten i 1945 fra Pommern.
Hun var på det tidspunkt kun 8 år gammel, da hendes familie, mor og fire børn – faderen var soldat – brød op fra deres hjem i Pommern og flygtede mod vest.
Rosemarie Østergaard Nielsen fortalte om forholdene under flugten foran de fremstormende russiske arméer i vinteren 1944/45, hvor temperaturen nåede ned på -20 grader. Dette sammenholdt med de manglende sanitære forhold gjorde forholdene helt umenneskelige.
Det lykkedes familien at komme om bord på en båd. Efter en langsommelig sejlads i båden, der absolut ikke burde sejle, men gjorde det alligevel, og det med en overbelægning, der medførte, at alle vandrette flader og alle trapper blev brugt til at sidde eller ligge på.
Nederste dæk var spærret, det var fyldt med vand på grund af et hul i skroget.
”Vel ankommet til København og indkvarteret i sportshal blev vores lille familie, der var blevet lidt mindre, idet lillesøster på kun 2 år afgik ved døden, så overflyttet til en lejr ved Grove ved Karup, der så var vores ”hjem” indtil jul/nytår 1946/47, hvor vi kunne komme til Flensborg, hvor bedsteforældrene boede. Og her var også min far, der var svært krigsskadet”, fortalte en meget bevæget Rosemarie Østergaard Nielsen. 

Rosemarie Østergaard Nielsen fortalte over for 75 tilhørere meget bevæget om sin flugt i 1945 fra Pommern. Foto Tove Hansen

Rosemarie Østergaard Nielsen fortalte over for 75 tilhørere meget bevæget om sin flugt i 1945 fra Pommern.
Foto Tove Hansen