Der var enighed om at lukke Pensionistforeningen ved Grænsen.

Pensionistforening lukker

Pensionistforeningen ved Grænsen er ophørt.

Den afgående formand, Metha Simonsen, nævnte i sin sidste beretning, at der stort set ingen opbakning har været til foreningens arrangementer, som er blevet aflyst.

“Vi kan ikke hamle op med de store foreninger. Til vores årlige bankospil har der kun været 25 deltagere. For at det skulle løbe rundt, skulle der mindst være 50 deltagere.”, nævnte Metha Simonsen, som medgav, at bankospillet havde givet underskud.

Kassebeholdningen ved årets begyndelse var på 13.020 kr., men bankospillet gav et underskud på 13.637 kr, så der er kun et par tusinde kroner tilbage”, sagde den afgående formand.

Efter den ordinære generalforsamling blev der drukket kaffe. De fremmødte var enige om, at foreningen skulle lukke.

På en ekstraordinær generalforsamling efter kaffen blev det besluttet at opløse foreningen.

Ved lukningen bestod bestyrelsen af fomanden Metha Simonsen og Gerda Gosch, Christian Petersen, Kaj Hansen, Ingelise Nissen, Kaj Larsen og suppleant Reinhard Gosch. Bilagskontrollanter var Linda Seeberg og Lone J. Hansen, mens Bodil Masannek var suppleant.  ■

blank

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.