Formand for Kultur i Gråsten, Hanne Næsborg-Andersen.

Nyvalg i Kultur i Gråsten

Kultur i Gråsten har afholdt sin første generalforsamling under sit nye navn. Før hed foreningen Kulturlandsbyen6300. 

I alt 22 personer mødte op, hvor Bendt Olesen blev valgt til dirigent.

Derefter fortalte formanden Hanne Næsborg-Andersen om årets gang i foreningen.

Man har i bestyrelsen knoklet for at få et program for efteråret 2022 op at stå efter ændringen af formål og navn i marts 2022. Programmet kom til at bestå af fællessang i første del af efterårsmånederne og foredrag i sidste del.

Tilskuerantallet havde været fint, og økonomisk løb det næsten rundt.

Man arbejder derudover også med egnsspillet Hertuger og husmænd- historien om Fiskbæk, og bogen om Gråsten Landbrugsskoles 100 års jubilæum.

Kasserer Jørgen Christian Clausen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Det samme gjaldt en lille ændring i vedtægterne vedrørende tegningsret overfor banken.

Valg

Til bestyrelsen blev Bodil Gregersen og Jørgen Christian Clausen genvalgt. Ole Gaul Nilum blev valgt ind i stedet for Thomas Brink Thomsen. Som suppleanter blev Anne Fink genvalgt, og Morten Latter nyvalgt.

Der var ros fra forsamlingen til årets arbejde, og flere meldte sig som frivillige til ekstraopgaver. ■

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.