Artikelbeskrivelse

Mogens Dall vil i Folketinget

Af Gunnar Hattesen
Den garvede formand for LandboSyd, Mogens Dall, (53) Kiding, forsøger nu at blive Venstres folketingskandidat i Aabenraa-kredsen.
Venstres i Aabenraa-kredsen peger på to kandidater til det kommende Folketingsvalg. Udover Mogens Dall er det byrådsmedlem i Haderslev Kommune, Camilla Eva Jørgensen (23).
De to kommer til at dyste om, hvem der skal erstattte den nuværende forsvarsminister Peter Christensen, der 18. juni sidste år ikke opnåede genvalg til Folketinget og senere meddelte, at han trakj sig fra politik. Selv om senere blev forsvarsminister, ønsker han ikke at genopstille i Aabenraa-kredsen.
Formanden for Venstre i Aabenraa Kommune, Lorens Peter Jørgensen, Varnæs, mener, at de to kandidater er yderst kompetente på hver deres måde. ”De vil hver især med sikkerhed være i stand til at varetage kredsens interesser på Christiansborg”, siger Lorens Peter Jørgensen.
Afgørelsen om, hvem der vælges som partiets folketingskandidat i Aabenraa kredsen bliver afgjort af Venstres medlemmer på et opstillingsmøde, der foregår torsdag den 4. februar 2016 kl. 19.30 på Folkehjem i Aabenraa.
Formanden for Venstres Kredsbestyrelse, Leif Andersen, tilføjer:
”Efter at vores tidligere Folketingsmedlem, Peter Christensen i efteråret meddelte, at han ikke stod til rådighed som kredsens kandidat, har vi gennem de seneste måneder haft gang i en intern udvælgelsesproces i Venstre. Vi har haft kontakter til en del mulige kandidater, og på baggrund af processen peger bestyrelsen således på to kandidater med hver deres vidt forskellige personlige baggrunde, siger Leif Andersen.
Præsentation af de to kandidater:
Mogens Dall er 53 år og bosiddende ved Bovrup, hvor han ejer to landbrugsejendomme. Desuden er Mogens Dall formand for LandboSyd i Aabenraa, ligesom han besidder en række tillidshverv.
Camilla Eva Jørgensen er 23 år, arbejder til daglig hos P. Christensen A/S i Kolding og Odense. Hun er bachelor i international handel og marketing, og derudover byrådsmedlem for Venstre i Haderslev. Camilla er aktiv i VU og i øvrigt i en række foreninger.
Pressen er velkommen til at henvende sig til:
De to kandidater: Camilla Eva Jørgensen, tlf. 2027 4931, mail: cejo@haderslev.dk
Mogens Dall, tlf. 4011 8361, mail mogensdall@gmail.com

Venstre Aabenraas partiorganisation:

Formanden for Venstres Kredsbestyrelse, Leif Andersen, Smedeby, tlf. 5355 2992 – leifcandersen@outlook.dk
Formanden for Venstres Kommuneforening, Lorens Peter Jørgensen, Varnæs, tlf. 3063 2953 – lp.j@dlgtele.dk
Pressen har i øvrigt fri adgang til opstillingsmødet 4. februar 2016 

Mogens Dall havde forud for folketingsvalget besøg af Ellen Trane Nørby, Kristian Jensen og Peter Christensen. Arkivfoto

Mogens Dall havde forud for folketingsvalget besøg af Ellen Trane Nørby, Kristian Jensen og Peter Christensen. Arkivfoto