Stephanie Lose (V)  

Lettere at være pendler

Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse bliver omlagt fra 12. maj.

Der bliver investeret i teknologiske løsninger i form af nummerpladescannere og droner, som vil bidrage til en mere intelligent grænsekontrol.

“Jeg er meget optaget af, at trafikken kan afvikles bedre og mere smidigt til gavn for pendlere og andre, der i dagligdagen færdes i grænselandet”, siger fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V), som bebuder en udvidelse af kontrolområdet i Frøslev, så man yderligere kan lette afviklingen af trafikken. ■

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.