Gurli Nielsen er aktiv i demenscafèen.

Invitation til demenscafé i Gråsten

Ældre Sagen i Gråsten har taget initiativ til at åbne en Demenscafé.

Første møde i Demens­caféen holdes torsdag 11. maj i Ahlmannsparken.

Ifølge Gurli Nielsen er formålet med Demenscaféen at give en håndsrækning, til demente og deres pårørende.

“I Demenscaféen vil vi skabe hygge og tryghed med snak, spil, film, gåture og sang. Socialt kan det være et fristed hvor det er muligt at få en snak med ligestillede”, fortæller Gurli Nielsen.

Demenscaféen har åbent hver 2. torsdag i måneden kl. 14.30 -16.30, første gang 11. maj, hvor både berørte og pårørende er velkommen til et par hyggetimer.

Tilmelding til Berit Jørgensen mandag kl. 10.00 – 11.00 på mobil 28 68 23 66.

Pris for deltagelse er 40 kr. som dækker kaffe og kage.

Hvis man har behov for transport, tilbyder Ældre Sagen Gråsten gratis transport som bestilles sammen med tilmeldingen. ■

Fakta

I Danmark lever omkring 90.000 mennesker med demens og ca. 2 millioner danskere over 18 år er i berøring med demens som pårørende, bekendt eller via arbejde. 

Det er et stort antal med demens, som desværre stadig er en tabuiseret sygdom, hvor mange ikke kender de tidligere stadier, og alligevel kan man have et godt liv, som alle andre, med fritidsaktiviteter, oplevelser og indkøbsture. Adspredelser som er vigtige for et trygt liv og forhindre isolation for et ensomt liv.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.