Der var pænt fremmøde til generalforsamlingen i petanqueafdelingen.  

Generationsskifte på vej i Bov IF Petanque

Gennemsnitsalderen i bestyrelsen i Bov IF Petanque har rundet de 80 år, så på generalforsamlingen blev der valgt to yngre bestyrelsesmedlemmer.

Nyvalgt blev Finn Kristensen og Jep Nissen, som afløser Ingeborg

Kristensen og Mie Petersen, som gennem årene har ydet en god indsats.

Generalforsamlingen samlede 30 af afdelingens 48 medlemmer i Tennisklubhuset i Padborg. 

Formanden Herbert Johansen nævnte i sin beretning, at foreningen har til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv. 

Genvalgt til bestyrelsen blev Herbert Johansen, Ruth Stubberup, Birthe Sørensen, Anne Marie Christiansen, Dieter Greisen og kassereren Birte Moshage.

Desuden blev de to suppleanter Svend Christiansen og Anegrete Jørgensen også genvalgt. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 29. februar 2024

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.