Manuskriptforfatter Marie Markvard Andersen og Ole Gaul Nilum.

Egnsspil om I.P. Nielsen i 2025

Det lille Teaters helt store event, egnsspillet, kommer i 2025 til at omhandle folketingsmand I. P. Nielsens liv.

“Forberedelserne er i fuld gang. De fleste penge til at gennemføre egnsspillet er i hus, og kontrakten med manuskriptforfatteren og instruktøren er underskrevet.

Maria Markvart Andersen, forfatter med bopæl i Køben­havn, er gået i gang med dybdegående research og skriveproces, efter at hun forleden var på heldagsbesøg på Broagerland”, fortæller Ole Gaul Nilum fra Det lille Teater.

Formålet med Maria Markvarts besøg var at yde bidrag til hendes skriveproces og at komme omkring personen I.P. Nielsen fra forskellige vinkler.

Besøgsprogrammet omfattede et besøg i I.P. Nielsens hus på Dynt Strand, hvor oldebarnet Anders Caspersen viste rundt og forklarede om I.P. Nielsens daglige liv. 

Derefter gik turen til lokalhistorisk arkiv på Broager­hus, som råder over et omfattende materiale fra udstillingen om I.P. Nielsen udarbejdet af Hannelore Zahn og Kaj Østergaard.

Spændingsforhold

Maria Markvart Andersen har tidligere skrevet seks egnsspil, så hun er kendt med opgaven. Og hun er bevidst om, at det ikke bliver let. Hun er glad for besøget på Broagerland.

“I.P. Nielsens sociale engagement gør et stærkt indtryk på mig. Hvor stærkt han har kæmpet for andre mennesker end sig selv. For børnene og for de udsatte. Han har virkelig været en mand med stærke ideologier”, siger Marie Markvard Andersen, som arbejder med at finde kernen i stykkets historie.

“Jeg er ret optaget af hans hustru. Og det bliver svært. For hende er der bare ikke ret mange informationer om. Men hun har jo fyldt meget i hans liv. Jeg vil tro, at meget af det, han har gjort, ikke har kunnet lade sig gøre uden hende. I hvert fald kunne han ikke have haft familie, hvis han ikke også havde haft hende”, siger manuskriptforfatteren. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 16. maj 2024

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.