Gråsten Landbrugsskole under opførelse.

Gråsten Landbrugsskole under opførelse.

Egnsspil om hertuger og husmænd – historien om Fiskbæk

Der skal bruges 40-50 personer til sommerens egnspil. Både til hovedroller som statister., såvel voksne som børn.

Foreningen Kultur i Gråsten indbyder til informationsmøde søndag den 15. januar kl. 15.00 på Gråsten Landbrugsskole om egnsspillet “Hertuger og husmænd – historien om Fiskbæk”.

Der var engang en landsby, der hed Fiskbæk. Den lå i nærheden af, hvor nu Gråsten Landbrugsskole ligger. 

Herremanden på Søgård, Gregers Ahlefeldt, besluttede at jævne landsbyen med jorden, fordrive bønderne og i stedet opføre ladegården Fiskbæk. Det skete i begyndelsen af 1600-tallet.

De næste 300 år var det herremændene, der bestemte over hele Fiskbæk området. Først Ahlefeldt-slægten, og da de gik konkurs med et ordentligt brag, købte hertugen af Augustenborg i 1725 Gråsten Slot og Søgård Slot på auktion.

Alle, såvel grever som hertuger, bestemte over bøndernes ve og vel, og gården blev i stor udstrækning drevet af hoveribønder, som skulle arbejde på herregårdens marker som betaling for deres gård eller husmandssted.

Hertugerne af Augustenborg gjorde sig også bemærket ved aktivt at være del af det slesvig-holstenske oprør i 1848 og gøre krav på den danske krone. Det betød, at slægten måtte flygte, men i 1864 kunne de vende tilbage. Den sidste hertug af Augustenborg måtte dog efter det tyske nederlag i 1. verdenskrig sælge al sin jord til den danske stat, herunder også Fiskbæk området.

Landbrugsskole

I 1924 blev Gråsten Landbrugsskole indviet, bygget ved siden af Fiskbæk ladegård. Næsten samtidig udstykkes en stor del af jorden i Fiskbæk til 25 husmandsbrug. 

I mange år blev husmandsstederne drevet og var grundlaget for familiers liv, men fra begyndelsen af 1960´erne blev det for vanskeligt at opretholde uden andre indtægter, og i dag er størstedelen af jorden igen drevet fra ét sted, nemlig Gråsten Landbrugsskole, denne gang dog frivilligt forpagtet eller solgt.

“Denne historie er der skrevet et egnsspil om, og ved informationsmødet kan man møde såvel den ene forfatter, Brian Wind-Hansen, som stykkets instruktør Kristian Hald. 

Her bliver man orienteret om stykket, og om rollerne i stykket”, fortæller formand for Kultur i Gråsten, Hanne Næsborg-Andersen. 

Prøver starter fra uge 8, og stykket planlægges opført midt i juni på Det lille Teater i Ladegårdskov. 

Stykket opføres i samarbejde mellem Det lille Teater og foreningen “Kultur i Gråsten”. 

Så hvis man altid har gået med en hertug i maven, er det nu, man skal slå til. ■

Gråsten Landbrugsskole ved indvielsen i 1924.
blank

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.