45-årige Ditte Skyum er fra årsskiftet ny skoleinspektør på Broager skole.

Ditte Skyum er landet godt som skoleleder i Broager

Årsskiftet markerede også overgangen til en ny skoleleder på Broager Skole. 45-årige Ditte Skyum afløser Claus Brink Christensen, der er gået på pension efter 27 år som leder af Broager Skole.

Ditte Skyum kommer fra et job som leder af Lysabild Børne­univers. Hun startede som lærer i Svend­borg efter endt uddannelse. Familien flyttede til Augusten­borg i 2004, da Ditte Skyums ægtefælle fik arbejde på Als. Hun var lærer på Augusten­borg Skole 2004-2017 og sluttede som konstitueret afdelingsleder, hvorefter turen gik videre til et lignende job på Hørup Central­skole og senere i Lysabild.

“Jeg blev gjort opmærksom på, der var et lederjob i Broager, og så slog jeg til. Jeg havde en god fornemmelse og tænke, at så skal jeg gå med den. Jeg søgte og fik jobbet, og nu har jeg været her i tre uger,” fortæller Ditte Skyum, der er leder for 650 elever og medansvarlig for cirka 80 lærere og pædagoger.

Hun er landet midt i Corona­pandemien. Det gjorde hun sådan set også, da hun for to år siden startede i Lysabild.

“Jeg skal være ærlig og sige, al den Corona giver en vis metaltræthed. Vi har mange nye restriktioner at tage hensyn til hele tiden. Lige i øjeblikket drejer det sig om smitteopsporing. Vi har mange smittede – 70-80 stykker pt. Det er et skisma, vi må navigere i. Vi har lært at leve med det og håber, pandemien er ved at toppe, og at den fader langsomt ud. Jeg må sige til forældrene, jeg ved godt, børnene har mange vikarer, men at vi forsøger at få enderne til at nå sammen. Vi drøfter, om vi skal give de ældste elever fri og koncentrere os om de mindre børn i skolen. Det bliver forhåbentlig lidt sjovere at gå i skole til foråret,” siger Ditte Skyum.

Trilling

Hun har selv tre teenagebørn – to piger og en dreng. Han er den mellemste og går i øjeblikket på efterskole, så skolelederen ved om nogen, hvad det vil sige at skulle holde styr på en flok unge. Hun er af en rigtig lærerfamilie. Hendes forældre Lisbeth og Per Skyum var mangeårige lærere på Ulkebøl Skole. Lisbeth Skyum var de sidste 14 år før pensioneringen en markant formand for Sønderborg Lærerkreds. 

Ditte Skyum er trilling. Søsteren Stine Skyum er leder af Nydam­skolen i Vester Sottrup. Den tredje trillingesøster arbejder inden for landbrug.

“Mange har en mening om skolen og vil gerne give deres besyv med. For os er det enkelte barn det vigtige. Det er med at sikre gode overlap fra en del af skolegangen til en anden. Vi må ikke tabe den enkelte elev af syne. For mig er et positivt børnesyn afgørende. Mange unge har det svært. De kan have udfordringer derhjemme,” fortæller Ditte Skyum om en tid, hvor dem, der har det sværest, ikke nødvendigvis er dem, der råber højst og får mest opmærksomhed.

Dannelsessted

Skolen er det afgørende dannelsessted.

“Ud over at levere en god skole, forventer vi også, eleverne gør sig umage. Vi har forventninger til elever og hjem, ligesom de med rette kan have forventninger til os. Jeg synes, der er en meget god forståelse for, at det ikke kun drejer sig om det ene barn i klassen, men om flokken som helhed. Selv om forældrene selvfølgelig forsøger at værne om eget barn, ved de godt, det ikke går, uden hensyn til andre,” siger Ditte Skyum, der føler at være landet et blivende sted og ingen planer har om andet end at være en god skoleleder for Broagers mange børn og forældre, der har tradition for at bekende sig til deres centrale undervisningssted. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.