blank

De frivillige brandværn har fået meget at lave med at sikre mod stormfloder og oversvømmelse, så ud over at slukke ildebrande, er der nu kommet flere opgaver til i det våde element.

Brandværn har fået ekstra opgaver med stormflod og højvande

Brandværnenes indsats ændrer sig i disse år betragteligt. Det fortæller Sønderborgs beredskabschef Allan Dalager Clausen, Gråsten.

“Stormfloder og højvande udgør en stigende del af beredskabets indsatser,” lyder det fra beredskabschefen.

I 2023 var der stormflod i oktober og storm i december. Indimellem har der faktisk også været tørke og i Sydeuropa den hedeste sommer i mands minde med over 40 graders varme. Det skaber nødsituationer, som vi ikke før har kendt til i samme omfang. Huse og virksomheder og offentlige bygninger bliver oversvømmet. Det er altså langt fra blot ildebrande, der optager brandværnene.

“Det har betydet, at vi har vaccineret alle de brand- og beredskabsfolk, der ønsker det, mod de bakterier, der er i kloakvand. Vi har mange opgaver ud over blot at slukke ildebrande. Det er en kerneopgave at afhjælpe de problemer, der opstår, når klimaet ændrer sig. Vi har blandt andet dygtiggjort vores folk i krisestyring og ledelsesstøtte ved disse store hændelser. Det er en kæmpe opgave,” siger Allan Dalager.

Redde menneskeliv

En brandmand eller kvinde skal ikke bare kunne betjene en brandsprøjte, men også håndtere og reparere en vandpumpe. På det punkt indskærper beredskabschefen, at det er privates egen opgave at sikre husstanden mod højvande, oversvømmelser og stormfloder.

“Jeg ved godt, det lyder hårdt, men vi har for længst gjort klart, at det er kommunen, infrastrukturen og det at redde menneskeliv, der er vore prioriterede opgaver. Skal der pumpes vand ud fra private matrikler, er det ikke noget, vi påtager os. Det skal borgeren selv gøre. Det er altså vigtigt at gøre sig klart, om der er risiko for at få vand i kælderen og selv skaffe sig de nødvendige redskaber og maskiner til at afhjælpe situationen,” siger Allan Dalager Clausen.

Kommuner og grundejerforeninger rundt omkring har bidraget med gratis sandsække ved truende vandstigninger, men folk skal selv hente dem og fordele dem på strategiske steder for at undgå, vandet trænger ind. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 25. januar 2024

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.