blank

Henning Andersen og andre i Snurom er stærkt generet af stanken fra biogasanlægget i Kværs, men den må de lære at leve med, har de fået at vide, hvilket ikke gør dem mildere stemt over for det grønne projekt.

Det stinker som råddent æg i Kværs og Snurom

For et år siden indviede klimaminister Lars Aagaard (M) under stort ståhej biogasanlægget i Kværs. 

Det er en af de store landvindinger i kommunens grønne omstilling på vej mod det forjættede CO2 nul i 2029. I Kværs og Snur­om sidder naboerne til biogasanlægget tilbage med ikke blot en dårlig smag i munden, men en decideret ildelugtende stank i næseborene.

“Det stinker af råddent æg. Det generer mig meget, at vi skal slås med lugtgener i så omfattende grad, når jeg tænker på, hvad der blev sagt i diskussionerne om biogasanlægget, før det blev bygget. Vi fik at vide, det ikke stank. Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Kom­munen må have pligt til at føre tilsyn med Nature Energy, som driver anlægget,” fortæller 68-årige Henning Andersen, Snurom, der er nabo til anlægget og stærkt generet af lugten.

“Det er især, når vinden er i vest. Mine naboer spørger mig, om jeg har glemt at trække ud i toilettet. Det stinker ad H til. Det er en svovlagtig stank,” siger en utilfreds nabo.

Grove løjer

Borgerne i Kværs har fået at vide, det lugter at bo på landet, og at de må regne med lugt fra et biogasanlæg som fra landbrug i øvrigt. Det, synes de, er grove løjer.

“Det stinker meget. Jeg kan ikke forstå, hvor politikerne er henne. Hvorfor tager de ikke affære? Nature Energy gør os til grin ved at sige, det ikke lugter. Det stinker rent ud sagt. Vi klager jo ikke bare fordi, vi ikke har andet at give os til,” siger Lars Petersen, Snurom.

Biogasanlægget i Kværs modtager hver dag tonsvis af gylle og ajle, der køres gennem landskabet i store lastbiler, hvorefter der udvindes naturgas af husdyraffaldet. Bor­gerne i Kværs protesterede i årevis mod biogasanlægget i Kværs under planlægningen, men lige lidt hjalp det. 

Trods medhold i klager og løfter om lydhørhed fra kommunens side, sidder de tilbage med følelsen af at stå tilbage med generne af CO2 visionerne. Er­fa­ringen er, der ikke er lugtgener fra biogasanlægget i Kliplev, men massiv lugt fra det i Kværs.

“Hvis det havde været hr. og fru Hansen, der havde påført deres nabolag de gener, var nøglen blevet drejet om for længst,” siger Henning Andersen, der går ind for den grønne omstilling.

“Min konklusion er, at der altid er en dårlig lugt. Vi får en sms om, at nu lugter det, men hvad skal vi med den? Det ville være bedre, hvis de sendte en check på 20.000 kroner med hvert varsel,” siger gårdejer Hans Jørgen Vaarbjerg, Snurom.

Brev fra kommunen

Han har fået brev fra kommunen om, at man må regne med, et biogasanlæg lugter, og at det anses for at være borgernes bidrag til almenvellet at leve med det. Lugt­generne skal indberettes til driftsledelsen på biogasanlægget. Fore­kommer der uvarslede lugtgener, kan det indberettes til kommunen, så vil den tage på tilsyn, har Hans Jørgen Vaarbjerg fået at vide.

“Hvad kan jeg bruge det til. Vi klagede over opførelsen af biogasanlægget og fik at vide, det ikke ville genere at have et biogasanlæg i nabolaget, men det gør det. Lige­gyldigt hvad vi kom med af indsigelser og klager, var det en kamp mod overmagten. Der er klager over både støj og lugt fra biogasanlægget, men vi kommer ingen vegne,” siger Hans Jørgen Vaarbjerg, der frygter for, hvilke planer kommunen nu har med det i forvejen lugt- og trafikbelastede område – som tilførsel af nye affaldsprodukter fra det fjerne udland, vindmøller og industri. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 25. januar 2024

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.