Borgermødet drejer sig om udviklingen af midtbyen i Broager.

Borgermøde på Broagerhus

Broager Udviklings­forum inviterer lokalbefolkningen til at give deres besyv med om kommunens udspil til midtbyens fremtid. Det sker med udstilling på Broagerhus 16. maj og borgermøde på Broagerhus tirsdag den 17. maj kl. 19.00.

“Det er utrolig vigtigt, at alle med en interesse og en mening om midtbyens fremtid i Broager møder op, så synspunkterne kan sendes ind til kommunen og blive en del af grundlaget for den beslutning, som politikerne træffer omkring midtbyen og Torvets udformning, når Forsyningen er færdig med kloak-arbejdet om et par år”, siger Christel Leiendecker, der er formand for Broager Udviklingsforum.

Hun er enig i, at det kan synes som lidt af en hastesag, at kommunen ønsker sagen fremmet allerede nu, eftersom det vil vare et par år, før kloak-arbejdet er færdigt.

“Vi håber bare på, at vi med en så lang tidshorisont også kommer til at se både et gennemarbejdet forslag for selve Torvet og en langtidsplan for hele midtbyen. Her mener jeg området afgrænset af Storegade, Borgergade, Vestergade og Møllegade, hvor det er tydeligt, at der skabes rammer til at virkeliggøre bystrategien”, tilføjer formanden.

Borgermødet indledes med, at Sønderborg Forsyning fortæller om og besvarer spørgsmål om kloakeringen, tidsplan og priser.

Herefter bliver skitserne til midtbyens fremtid kommenteret. 

Det er disse skitser, borgerne kan se dagen før borgermødet kl. 16.30-18.00 på Broagerhus. ■

Skrevet af
Erik Krogh

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.