Artikelbeskrivelse

Årsskrift om Gråstens historie

Af Gunnar Hattesen
Årsskriftet for Historisk Forening for Graasten By og Egn udkom mandag aften for 41. gang med en bred vifte af artikler fra byens og egnens nære og fjerne fortid.
Årsskriftet indeholder et meget spændende interview med fhv. politimester A. Bjerre. Interviewet fandt sted i 1973, og blev foretaget af to 13-års elever på Gråsten Skole, Lars Thiesgaard og Jens Hansen, som havde fået til opgave at skrive en stil om modstandskampen.
Hans Munk Hansen skriver meget interessant om æblehave og træplantage på gården Schønheim i Rinkenæs og Gerd Conradsen bidrager med en fin artikel om Kværs Hede.
I redaktionen for årsskriftet sidder Else Egholm og Lisbet Tiedemann. 

Årsskriftet blev uddelt mandag aften i Ahlmannsparken til medlemmer af Historisk Forening. Foto Søren Gülck

Årsskriftet blev uddelt mandag aften i Ahlmannsparken til medlemmer af Historisk Forening.
Foto Søren Gülck