Artikelbeskrivelse

Bladet i bogen vendes

Af Søren Gülck
Det bliver en vemodig dag, når bibliotekar Hanne Næsborg-Andersen takker af mandag den 30. november. Et kapitel i bogen er slut, men samtidig er hun parat til at begynde et nyt.
Hanne Reese Næsborg-Andersen stammer fra Løjt Kirkeby. Bøgerne fyldte meget i barndomshjemmet, så på den måde blev hun bogstaveligt talt flasket op med bøger.
Før hun lærte at læse fik hun fortalt historier, og hun husker tydeligt bøgerne om “Det lille hus på prærien”, som blev læst igen og igen og til sidst nærmest hang i laser.
“Jeg blev næsten historieuddannet, men desværre nåede jeg ikke at skrive speciale for at fuldfører min uddannelse. Det håber jeg til gengæld, jeg får tid til nu, hvor jeg bliver pensionist. Min drøm har altid været at skrive et speciale om Det Sønder­jyske Biblioteks historie, der har rødder helt tilbage til 1700-tallet. Først når det er skrevet, føler jeg ringen er sluttet. Biblioteks­historien er fundamentet for vores demokrati og tankegang. Fri og lige adgang til viden og information har i generationer været grundstenen i vort demokratiske samfund, som vi kender i dag”, mener Hanne Næsborg-Andersen, som har været på en lang rejse rundt i biblioteksverden både i ind og udland.
Fantastiske år
“Jeg startede som vikar i Gråsten i 1980. Men efter et par år fik jeg ansættelse på Dansk Central­bibliotek i Flensborg, hvor jeg siden hen blev souschef. I 2005 kom jeg tilbage til Gråsten, hvor man søgte en bibliotekar. Det har jeg aldrig fortrudt”, fortæller Hanne Næsborg-Andersen, som privat bor i Adsbøl.
“Det har for mig været nogle fantastiske år på Gråsten Bibliotek fyldt med udfordringer.Nogle vil måske hævde, at jobbet som bibliotekar er et stille job, men det er langtfra sandheden. Jobbet har for mig,haft et stort socialt aspekt. Jeg nyder den store kontaktflade, og de mange gange jeg er blev inviteret ud i foreningslivet for at fortælle om spændende nyheder fra bogverdenen.Lige­ledes har glæden været stor for at starte læsekredse, hvilket jeg tror er gensidigt for de fleste deltagere”, siger Hanne Næsborg-Andersen, som har engageret sig i foreningslivet blandt andet i bestyrelsen for Historisk Forening for Graasten By og Egn, Æble­festivalen og Kulturlandsbyen6300. 

Bibliotekar Hanne Næsborg-Andersen er parat til et nyt kapitel i sit liv efter 10 år som leder af Gråsten Bibliotek. Foto Søren Gülck

Bibliotekar Hanne Næsborg-Andersen er parat til et nyt kapitel i sit liv efter 10 år som leder af Gråsten Bibliotek.
Foto Søren Gülck