Udviklingsdirektør Stephan Søren, Rema 1000, borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby, gruppeformand Tage Petersen, byrådsmedlem Daniel Staugaard og byrådskandidat Ingrid Johannsen.

Venstre:
Sæt turbo på bystrategi for Gråsten

Venstre mødtes mandag med Rema 1000 udviklingsdirektør Stephan Sørensen.

Formålet var at se på planerne om at omdanne Møblér med Hebru på Sundsnæs til en dagligvarebutik, udsalgsvarebutik og en mindre møbelbutik. 

Besøget skete forud for et møde i teknik- og miljøudvalget, som skal behandle en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for området.

Ifølge partiets borgmesterkandidat, Ellen Trane Nørby, bakker Venstre op om en Rema1000 i Gråsten, men kræver samtidig, at planen for bymidten iværksættes parallelt med høringen, så udviklingen i Ulsnæs ikke sker på bekostning af midtbyen.

Derudover har Venstre kontaktet de øvrige partier og foreslået ændringer i lokalplan forslaget, så der tages højde for særligt fodgængere og bløde trafikanter, og at området i Ulsnæs/Sundsnæs bindes bedre sammen.

“Gråsten har ikke brug for 3 byområder og derfor er det væsentligt, at Sundsnæs/Ulsnæs planlægges som et samlet område, som både visuelt, arkitektonisk og trafikalt bindes sammen. Derfor ønsker Venstre et nyt lyskryds ved Sildekulevej og Sundsnæs, som Rema1000 skal være med til at betale. Og hvor der også skal oprettes fodgængerfelter, så det sikres, at gående børn og voksne, cyklister og andre bløde trafikanter kan færdes sikkert i området”, siger gruppeformand Tage Petersen og Ellen Trane Nørby forud for mødet i Teknik- og miljøudvalget og fortsætter:

“Hvis vi skal undgå farlige trafiksituationer og sikre, at børn, ældre, gående og cyklister skal bevæge sig sikkert mellem Sundsnæs og Ulsnæsområdet, så skal vi sikre bedre trafikforhold særligt for bløde trafikanter og vi skal binde de to områder sammen til et, der også visuelt og reelt bindes sammen til et samlet og udvidet Ulsnæsområde”, siger Ellen Trane Nørby.

Høring

Fra Venstre deltog Borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby, gruppeformand Tage Petersen, byrådsmedlem Daniel Staugaard og Ingrid Johansen, der er formand for Gråsten Venstre og også er kandidat til byrådet.

Selve kommuneplanstillægget er iværksat i modstrid med anbefaling fra forvaltning i Sønderborg Kommune og udkast til planen skal først nu behandles politisk i teknik og miljøudvalget. 

Efter møder med såvel Rema 1000, Gråsten Handel, Ulsnæs Centeret og efter at have læst forslagene, og herunder detailhandels-redegørelsen fra Cowi, er Venstre klar til at sende planerne i høring med nogle ændringer som partiet håber, at byrådets øvrige partier kan bakke op om. 

Der skal stilles krav om, at bygningerne skal opføres i gule mursten som Sundhedshuset og Netto, så området bindes visuelt sammen og at der derudover skabes ensartet flagalle, skiltning og øvrig henvisning til området, så det fremstår som et samlet område. Samtidig skal der med medfinansiering fra Rema 1000 opføres et lyskryds mellem Sildekulevej og Sundsnæs så der også sikres en trafiksikkerløsning for området og Gråsten som helhed.

Og så skal der sættes turbo på den planlagte bystrategi for Gråsten – og specielt udviklingen af midtbyen. Planer der lige nu er forsinket med et år og det møder kritik fra Venstre. ■

Skrevet af

Esben Cronback
Esben CronbackReporter
Ring til 26 77 22 72

Fotos af

Jimmy Christensen
Jimmy ChristensenFotograf
Ring 29 25 95 50