Torben Ølholm og Asger Moos fik genetableret tavlerne ved mindestenen på Kollundbjerg.
Foto Frederik Johannsen