Artikelbeskrivelse

Tavlerne ved mindesten blev genetableret

Af Frederik Johannsen
Et par frivillige fra Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne fik forleden genetableret tavlerne ved mindestenen for de Canadiske flyvere på Kollundbjerg.
Stenen der blev sat for en del år siden, og tavlerne fortæller historien på dansk, engelsk og tysk om besætningen og deres Halifax flyvemaskine, der var med på et bombetogt over Flensborg , men uheldigvis blev ramt af skud fra jorden og havarerede på Kollundbjerg, hvor hele besætningen omkom, og den dag i dag ligger begravet på Aabenraa Kirkegaard.
Tavlerne havde været udsat for hærværk eller påkørsel og trængte derfor alvorligt til reparation, hvilket Asger Moos og Torben Ølholm havde påtaget sig.
Nu mangler der blot, at indskriften på stenen bliver malet op, og det arbejde har malermester Per Ihle i Holbøl lovet, han nok skal sørge for, således at hele mindesmærket kan stå klar til jubilæet og at turistsæsonen begynder omkring påske 2016. 

Torben Ølholm og Asger Moos fik genetableret tavlerne ved mindestenen på Kollundbjerg. Foto Frederik Johannsen

Torben Ølholm og Asger Moos fik genetableret tavlerne ved mindestenen på Kollundbjerg.
Foto Frederik Johannsen