Hans Jørgen Vaarbjerg

Sønderborg Kommune foretager ekspropriation af jord til biogas i Kværs

Sønderborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har haft travlt med at ekspropriere jord i Kværs.

Udover at ekspropriere jord til tilkørselsvejen til det planlagte biogasanlæg ved Kværs, har Teknik- og; Miljøudvalget på sit seneste møde også besluttet at ekspropriere jord til byggeriet af biogasanlægget i Kværs.

Både af dagsordenen og referatet fremgik kun overskriften “Godkendelse af ekspropriation og videresalg til privat aktør”.

Hele udvalget på nær Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti, stemte for ekspropriationen.

Lukket punkt

Det har ellers hidtil forlydt, at firmaet Nature Energy, som vil bygge biogasanlægget, havde en forhåndskøbsaftale med en sælger af jord til anlægget.

Det troede Stefan Lydal også inden mødet i Teknik- og Miljøudvalget, så han blev noget forundret, da han blev præsenteret for en ekspropriationssag. 

Nature Energy havde i sin tid nemlig henvendt sig til kommunen om at få lavet en lokalplan for området, fordi man havde forhåndskøbsaftale og gerne ville bygge.

Stefan Lydal siger, at han har svært ved at forstå, hvorfor sagen var sat på dagsordenen som et fuldstændig lukket punkt og at alt indhold dermed var hemmeligt for offentligheden. 

“At prisen for ekspropriationen ikke offentliggøres kan af forretningsmæssige årsager være forståelig; men selve ekspropriationen er jo en politisk beslutning, som udvalget bør kunne stå ved overfor borgerne”, mener Stefan Lydal.

Desuden har Stefan Lydal også umiddelbart svært ved at se, at ekspropriationen er i almenvældets interesse.

Ingen kommentarer

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formand for Teknik- og Miljøudvalget Aase Nyegaard om, hvorfor ekspropriationen skulle holdes hemmeligt og hvorfor Sønderborg Kommune vil ekspropriere jord til biogasanlægget, hvis der i forvejen er lavet en forhåndskøbsaftale.

Desuden er det uafklaret, hvad Sønderborg Kommune vil stille op med ekspropriationerne, hvis “Nej til biogas” gruppen i Kværs får medhold i sine klagesager til henholdsvis Planklage nævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Her er Hans Jørgen Vaarbjerg fortrøstningsfuld om, at “Nej til biogas” vil få medhold. 

Den berørte jordejer Nis Friedrichsen ønsker ikke at kommentere sagen, så længe de ovennævnte nævn ikke har truffet nogle afgørelser. ■

Aase Nyegaard

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12