Artikelbeskrivelse

Pumper i fuld gang i Felsted


Af Andreas Asmussen
2. juledag faldt der omkring 50 mm regn i Felsted og omegn, og det medførte store oversvømmelser syd og nord for byen.
Bjidselbæk, der har sit udspring i højdedragene nordøst for byen, gik over sine bredder og det forårsagede store oversvømmelser ved Bygbjergvej og Sønderborg landevejen.
Værst gik det ud over familien Jens Nielsen på Bygbjergvej, der forgæves kæmpede mod hvor de indtrængende vandmasser.
Familien forsøgte med sandsække at begrænse oversvømmelserne, men da det ikke lykkedes, handlede det om hurtigst muligt at redde familiens ejendele i sikkerhed.
Den tyske skole gik heller ikke ram forbi, hvor vandmasserne trængte ind og forårsagede oversvømmelser og ødelæggelser i den nederste etage.
Beredskabsstyrelsen pumpede i tre dage før oversvømmelserne stort set var forsvundet. 
Oversvømmelser ved Sønderborg landevejen. Fotos Andreas Asmussen

Oversvømmelser ved Sønderborg landevejen.
Fotos Andreas Asmussen