Forstander Steen Emgren ved skolens store kort over Broagerland. Foto Lene Neumann Jepsen 

Forstander Steen Emgren ved skolens store kort over Broagerland. Foto Lene Neumann Jepsen

Outdoor-aktiviteter for alle

Adventure Efterskolen har store ideer for udvikling af outdoor-området på Broagerland.

I Skelde ligger Adventure Efterskolen, der har fokus på idræt og aktiviteter i naturen. Skolen vil gerne udvide sit tilbud af aktiviteter og har derfor udarbejdet en række forslag, der ikke kun kommer skolens elever til gode, men også turister og de lokale landsbyer på Broagerland kan få fornøjelse af tiltagene.

Ideerne samles under beskrivelsen af en aktivitetspark og indeholder forslag som en mountainbikebane, skaterbane, multibane, sheltere og motionscenter.

”Vi vil gerne etablere en klatrepark med et højt klatretårn med indvendig trappe. Det kunne også bruges af turister som udsigtstårn eller ornitologer”, beskriver forstander Steen Emgren ét af skolens ideer.

Da skolen ikke har begrænset med jord, er tanken at placeringer findes rundt omkring på Broagerland.

Derfor har forstander Steen Emgren også haft ideer med til udviklingsmøderne for Broagerland med Sønderborg Kommune.

”Vi står gerne for vedligehold og drift af disse anlæg i samarbejde med Sønderborg Kommune, da det vil være til gavn for mange flere end blot skolens elever”, fortæller forstander Steen Emgren om forretningsmodellen bag de forskellige ideer. ■

Lene Neumann Jepsen
Lene Neumann Jepsen Kommunikationskonsulent
Ring 31 17 05 27