Gigthospitalet i Gråsten bliver omdannet til nye lejligheder.

Nye boliger på havnen i Gråsten

Det nedlagte Gigthospital på havnen i Gråsten bliver omdannet til boliger.

Det er Gråsten Andelsboligforening, der nu er en del af boligforeningen Salus, som vil erhverve den gamle hovedbygning i Toldbodgade og ombygge den til udlejningsboliger.

Ifølge boligforeningens bestyrelsesmedlem fra Gråsten, Niels Christiansen, er man så langt fremme med planerne, at alle godkendelser samt finansiering ser ud til at falde på plads i løbet af i år og at selve ombygningen dermed kan begynde i 2021.

Aftale med SIB Byggeri.

Salus har indgået en aftale med entreprenørfirmaet SIB Byggeri i Sønderborg, så SIB køber hele Gigthospitalet. SIB vil så stå for ombygningen, så hovedbygningen vil blive omdannet til udlejningsboliger efter de ønsker, Salus har til udformningen af disse, hvorefter Salus vil købe hovedbygningen af SIB.

Godkendelse.

For at Salus skal blive i stand til at købe hovedbygningen, kræves en godkendelse på en generalforsamling i boligforeningen. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret udelukkende med dette emne på dagsordenen.

Desuden kræves en ændring i Sønderborg Kommunes lokalplan for havnen i Gråsten, da Gigthospitalet ligger på et areal, som er udlagt som erhvervsområde. Kommunen har allerede givet boligforeningen og SIB en forhåndsgodkendelse herpå, så det kan ændres til boligområde.

Mindst 33 nye lejligheder.

Ombygningen vil betyde, at Gråsten får 33 nye lejligheder i bymidten i boligforeningens navn, og at de vil kunne lejes af interesserede borgere for en husleje på et fornuftigt niveau.

Niels Christiansen regner ikke med, at det vil blive svært at udleje lejlighederne, da boligforeningen allerede for godt et års tid siden fik mere end 70 henvendelser fra interesserede, da idéen første gang blev luftet. Og en meget stor del af disse var endda fra udefrakommende, så det vil helt sikkert have en positiv effekt på byens befolkningstal.

Nybyggeri på havnen.

Derudover vil SIB etablere ejerlejligheder i den resterende del af Gigthospitalet samt bygge et helt nyt punkthus i forbindelse med Bellevuehusene. Samlet vil det hele give cirka 50 nye lejligheder i byen.

Formand for Gråsten Handel, Gunnar Hattesen, udtrykker stor glæde, hvis planerne bliver til virkelighed. Lukningen af Gigthospitalet var ikke godt for handlen i byen, da både de ansatte og patienterne bidrog positivt til denne. Butikkerne har helt klart kunnet mærke, at de ikke er der mere, så det her er utroligt positivt.

Borgerkonkurrence.

Niels Christiansen nævner, at når alle forudsætninger er faldet på plads og planerne fuldstændig konkretiserede, vil der blive afholdt et pressemøde, hvor alt vil blive offentliggjort.

“Men vi kan jo ikke kalde det Gigthospitalet mere”, siger Niels Christiansen, så han efterlyser idéer til, hvad bygningens navn fremover skal være. ■

Skrevet af

Søren Thygesen Kristensen
Søren Thygesen KristensenReporter
Ring 27 36 04 12