Forfatteren Linda Lassen sender en ny spændende roman på gaden.

Forfatteren Linda Lassen sender en ny spændende roman på gaden.

Linda Lassen udgiver bog om nazidømt kvinde og hendes sjælesørger

Et halvt hundrede bøger har forfatteren Linda Lassen i Gråsten på samvittigheden.

Den 30. marts udkommer romanen Anna og Ruth, som den 75-årige forfatter betegner som sin måske vigtigste.

Den handler om den nazidømte Anna Lorenzen, der stærkt mod sin vilje blev benådet for dødsstraf i efterkrigsårene og Annas trøst i svære år, Ruth Vermehren, der var en af landets første kvindelige præster.

Anna voksede op i en fattig og børnerig familie i Holsted. Som 17-årig blev hun gravid og fik en dreng. Hun blev skilt fra sin drikfældige og voldelige mand og anbragte sin søn på kostskole. Da hun fik arbejde som servitrice, mødte hun Jørgen Lorenzen, som var i Hipokorpset og fik Anna ind som kontorhjælp på politigården. Jørgen var Annas store kærlighed. Hun mistede sin ene arm, da modstandsfolk jagtede de flygtende hipofolk i befrielsens første dage.

Ruth Vermehren arbejdede som ulønnet hjælpepræst ved Køben­havns kvindefængsel, mens hun ventede på t få lov at studere teologi på universitetet. I fængslet mødte Ruth Vermehren Anna Lorenzen.

Kvindeskikkelser

Bogens tema er mødet mellem disse to kvindeskikkelser. Kan noget være så ondt, at det ikke kan sones af nok så mange gode gerninger? Efter endt afsoning bosætter Anna sig i Tarp i Tyskland, hvor hun gennem 30 år engagerer sig i humanitært arbejde og hjælper krigsskadede børn, bådflygtninge fra Vietnam og andre udsatte.

Linda Lassen er specialist i at hente ny viden om historiske personer og vælger ofte ubeskrevne blade og til tider kontroversielle historiske personer. I al beskedenhed stiller hun spørgsmål som, hvor vidt de domme, eftertiden fælder over datidens syndere, har fortjent på sigt at blive betragtet under formildende omstændigheder. Hendes sympati ligger i reglen hos de udstødte, udsatte og uglesete.

Linda Lassens tilskyndelse til at skrive dokumantariske romaner bygger på hendes egne erfaringer som fængselslærer og på omfattende skriftlige og ikke mindst mundtlige kilder.

Anna og Ruth er på 427 sider, udgivet på Forlaget Hovedland og kan erhverves for 299,95 kroner. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 28. marts 2024

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.