Sønderborg Kommune bør købe to ejendomme på Torvet.

Læserbrev:

Kommunen bør købe to ejendomme

Sønderborg Kommune bør efter vores mening købe de to bygninger, der ligger lige overfor det gamle rådhus i Gråsten, der begge er til salg. 

Herefter river man dem ned og laver et stort torv helt ned til søen – en af byens største attraktioner. 

Der kan så åbnes for “pop-up” cafeer og butikker på det nye torv – evt. kun i turistsæsonen, men det må markedet jo vise, hvor længe den vil være.

De lokale næringsdrivende kunne få fortrinsret til “stande” på torvet og man kunne så håbe på, at der kunne etableres en fast torvedag, hvor blomstermanden får selskab af en fiskehandler, ostemand, evt. poulet roti fra Perronens mobile salgsvogn. 

Der kunne lave offentlige bordebænke ting nede ved søbredden, hvor man kan sidde og nyde udsigten, den medbragte eller indkøbte mad og drikke.

En sådan løsning vil formentlig være billigere end at få renoveret Torvet og de omkring liggende bygningers facader, så det kommer til at fremstå som et samlet hele og ikke mindst virke som en vækstmotor for turismen i byen. 

Ok måske kun i sommerperioden, som man ser i byer som fx Juelsminde og Lundeborg, men absolut noget der vil øge interessen for Gråsten og dermed også Sønderborg som turistmål.

Pladsen kunne kaldes Kong Frederik X´s plads og være en gave i forbindelse med hans engang kommende kroning – eller alternativt Dronning Margrethes plads eller Ingrids. Vores forslag er dog mest i den retning der peger fremad og anerkender, at de yngre kræfter i Kongehuset bakker op om byen og slottet.

Forslaget er i øvrigt sendt til flere relevante byrådsmedlemmer.

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 2. januar 2024

Skrevet af
Johan Schjødt og Thomas Maschoreck

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.