Fra 1. februar er Kim Stokholm ikke længere forpagter, men sammen med sin forlovede Annette Brøndum Madsen indehaver af værtshuset Tinsoldaten, hvor han har stået bag baren i syv år.

Kim Stokholm køber sit eget værtshus Tinsoldaten

For syv år siden overtog Kim Stokholm forpagtningen af værtshuset Tinsoldaten i Gråsten. 

Den 1. februar er han herre i eget hus. 

Han har sammen med sin forlovede Annette Brøndum Madsen købt bygningen, som Tinsoldaten har til huse i og bliver så at sige herre i eget hus. Hun beholder sit faste arbejde som tilsynstekniker i Fødevarestyrelsen på slagteriet i Blans ved siden af værthusholdningen.

“Der er blevet sagt og ment så meget, fordi jeg har fortalt, jeg ikke længere er forpagter. Nu er alt faldet på plads. Huset er vores, og det er jeg glad for. Det har jeg tilstræbt. Jeg ville ikke blive ved med at være forpagter,” fortæller Kim Stokholm, der fylder 56 år den 29. februar.

Eksisteret siden 1988

Udskænkningen og interiøret samt manden bag baren vil være den samme, når den kendte værtshusholder får navn på skødet. Der ændrer sig ikke noget ellers. Ejeren vil se på, hvad han vil gøre ved huset i det lange løb, men foreløbig skal hverken stamgæster eller enkelt dags kunder regne med, der sker revolutioner på Tinsoldaten, der både står ved sit navn og indhold.

Tinsoldaten har eksisteret siden 1988 først i stifteren Peter Rasmussens regi. 

Efter en halv snes år blev værtshuset overtaget af Kim Jakobsen, der skiftede fra bankverdenen til bardisken. 

I 2013 tog Kim Vagner Petersen over som øl- og vinudskænker, men fortsat med Kim Jakobsen som ejer af stedet. 

Kim Stokholm kom til i maj 2017 med det klare fortsæt ikke at ville forblive forpagter i mere end fem år. Det indfrier han nu ved at blive ejer. 

Navnesammenfaldet mellem de sidste tre værtshusholdere gør, at stamgæsterne er af den opfattelse, man skal hedde Kim for at drive Tinsoldaten.

Kim Stokholm er nordjyde og uddannet radio- og TV sælger og blev for to år siden formand for Gråsten Handel. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 10. januar 2024

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.