Familien Lorentzen på orienteringsløb.

Gråsten Badmintonklub:

Aktiviteter for familien holder medlemmerne i gang

Der bliver næppe muligt at spille badminton i den kommende tid i Gråsten. 

Så badmintonketsjeren er for en stund lagt på hylden i Gråsten Badmintonklub, der holder gang i medlemmerne med coronavenlige aktiviteter for hele familien.

Gråsten Badmintonklub har tænkt i helt nye baner for at fange alle grupper af medlemmerne under coronanedlukningen.

I foråret 2020 kunne den lokale badmintonklub konstatere, at de ældre spillere og talentgruppen hurtigt tog onlinetræningen til sig, mens det var stræks sværere for de andre grupper. Derfor var klubben nødt til at tænke anderledes, da anden nedlukning ramte kort før jul.

Nu arrangerer Gråsten Badmintonklub både styrke- og stabilitetstræning som i foråret og en balance- og koordinationstræning, som er mere målrettet de yngre spillere. Her kan forældrene også være med. Seneste skud på stammen er en decideret familieaktivitet i den lokale skov.

“Vi har lavet en trekilometerrute med ti poster. Så er tanken, at man kan tage rundt med sin familie eller med sine tætteste venner i ens coronaboble. Efter hver post afrapporterer man enten i form af et billede i facebookgruppen eller ved at sende en sms til en af trænerne,” forklarer formand Carsten Clausen Kock.

Familien er børnenes vigtigste boble

Ved hver af de ti poster hænger en A4-side, hvor der skal løses en opgave. Det kan være motoriske udfordringer, fysiske opgaver eller andre ting, der skal dokumenteres med et billede. Ruten er lagt ud på klubbens facebookgruppe, så den kan tjekkes fra mobilen undervejs.

Tanken bag at lave aktiviteter, der inddrager hele familien, er både ud fra et coronaperspektiv, og for at forældre og børn kan hanke op i hinanden.

“Familien er børnenes primære boble lige nu. Derfor prøver vi at lave aktiviteter, hvor de kan være sammen og få noget ud af hinanden. Vi vil gerne byde ind med en aktivitet, hvor man kan være sammen og have noget glæde af hinanden og måske samtidig sender klubben en venlig tanke,” forklarer formanden.

Derfor er aktivitetsløbet også planlagt en lørdag, hvor forældrene har fri fra arbejde, så det passer ind i deres dagsorden. ■

Onlinetræning med Simon Knudsen.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af
Gråsten Badmintonklub