Artikelbeskrivelse

Gråsten Æblefestival er ude af kravlegården

Af Henriette Pilegaard
Årets Gråsten Æblefestival var nummer to af slagsen. Den er vokset, og den skal fortsat udvikle sig. Men der er brug for endnu flere kræfter og stadig støtte udefra.
I alle tre dage med aktiviteter på Torvet under årets Gråsten Æblefestival var der en pæn tilstrømning af gæster til det store telt. Der var flere gæster end i festivalens første år i 2014. På havnen ved æblesejladsen fredag kunne der godt have været flere, men området var velegnet. Måske skal aktiviteterne koncentreres ét sted og samles på færre dage, så festivalen bliver mere markant.
Sådan funderer Bendt Olsen fra festivalens styregruppe og Vibe Voetmann, der er kommunens tovholder på festivalen, efter årets æblefest er afsluttet, og der har været holdt et evalueringsmøde med de frivillige og aktivitetsgrupperne.
Overordnet er det indtrykket, at festivalen er gået rigtigt godt, og at der er sket en udvikling i aktiviteterne i forhold til første år. Desuden har festivalen givet masser af omtale i medierne.
”Vi har også været meget godt tilfredse med forløbet på skolerne. Det er vigtigt, at børnene oplever, hvordan æbler og sunde fødevarer har betydning”, siger Bendt Olesen.
Han synes, at evalueringsmødet gav mange konstruktive meldinger fra de frivillige, og styregruppen vil fortsat meget gerne modtage al slags respons – også fra gæster og andre involverede.
Investering skaber omtale
Ved den første æblefestival blev der plantet ca. 650 gråstenæbletræer i området i kraft af tilskud fra en byforskønnelsesspulje i Sønderborg Kommune, der også gav tilskud til skulpturen af Fredsegen, udført af en professionel kunstner.
Ved denne æblefestival kunne skoleprojektet gennemføres via en donation fra I.P. Nielsens Fond til minde om Dronning Ingrid på 70.000 kr., ligesom Uwe Wolffs Fond gav 40.000 kr. til koncerten med irske Tupelo, og med penge fra Oldtimerprisen til Kulturlandsbyen6300 kunne der plantes et mindre antal æbletræer.
”Vi må erkende, at hvis vi skal opretholde æblefestivalen som vi nu kender den, og vi skal udvikle den yderligere på et højt niveau, så er vi nødt til at have støtte udefra. Bare at få telte og lydanlæg er en enorm udgift, siger Bendt Olesen, som dog også påpeger, at det er en lille investering i forhold til den omtale festivalen giver Gråsten-området.
I år har der været bragt et antal avisartikler om æblefestivalen, der samlet svarer til 61 hele sider.
Alle kan komme med
Foruden det fortsatte arbejde med at søge fonde vil styregruppen se på, hvordan festivalen i sig selv kan genere flere indtægter, som kan være med til at dække udgifterne.
En opgave for styregruppen er også at udvikle en mere systematisk måde at involvere frivillige og andre aktører på. Alle i området skal vide, at de kan spille en rolle og byde ind med aktiviteter eller arbejdskraft. Og det skal være nemt at finde ud af, hvornår og hvordan man kan træde til, ligesom styregruppen gerne hjælper med at udvikle ideer.
”Mange borgere lægger allerede masser af frivillige timer i arrangementet, men vi har brug for at involvere endnu flere, især til selve afviklingen. Nogle kommer af sig selv og siger: Vi vil også være med. Det samme gør nogle butikker, og det er dejligt”, siger Bendt Olesen, der også nævner, at det står højt på dagsordenen, hvordan frivillige tydeligere kan blive påskønnet, måske i form af et socialt arrangement.
Fødevarer mere i fokus
I de kommende uger vil æbler få lov at være æbler i Gråsten. Men tidligt i det nye år vil styregruppen igen røre på sig og indkalde interesserede til planlægningen af Gråsten Æblefestival 2016.
Det er tanken, at lokale fødevarer og egnsspecialiteter skal endnu mere i fokus og også økologiske fødevarer, som Sønderjylland har et stort antal producenter af.
Det ligger desuden i kortene, at projektet Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten kommer til at spille en central rolle i æblefestivalen. I år var der stor interesse for udstillingen om projektet på Torvet under festivalen, og der kan med tiden blive aktiviteter med køkkenhaven. Måske allerede i 2016. 