Artikelbeskrivelse

Generationsskifte i Rinkenæs

Af Gunnar Hattesen
Rinkenæs Menighedsråd vælges for fire år ad gangen, men hvert år ved et nyt kirkeårs begyndelse holdes der konstituering på de vigtigste poster.
På kirkeårets sidste møde har menighedsrådet besluttet at lave et generationsskifte.
Ny formand blev Mette Auning, som overtager posten efter Flemming Hansen, som på dygtig vis har varetaget hvervet i 3 år.
Flemming Hansen fortsætter som menigt medlem af menighedsrådet.
Anne Krause Pedersen bliver ny sekretær, mens fordelingen af de øvrige poster er uændret.
Thomas Maagård fortsætter som næstformand og Frede Ihle varetager posten som kirkeværge. 

Den nye formand for Rinkenæs Menighedsråd, Mette Auning, som afløser Flemming Hansen. Foto Tove Hansen

Den nye formand for Rinkenæs Menighedsråd, Mette Auning, som afløser Flemming Hansen.
Foto Tove Hansen