Henning Brock i butikken på Storegade med sine to kolleger. Foto Lene Neumann Jepsen

Henning Brock i butikken på Storegade med sine to kolleger.

Foto Lene Neumann Jepsen