Frivillige vil gerne hjælpe til på Broagerhus

Af Gunnar Hattesen
Der bliver mere og mere aktivitet på Broagerhus.
”Det gør at vi skal vi ud at hente frivillige til at hjælpe os”, fortæller Erik Krogh, der er formand for Broagerhus.
”Vi får mange henvendelser fra foreninger og grupper, som gerne vil benytte vores lokaler til forskellige møder og arrangementer. Det gør, at vi skal hjælpe til med flere praktiske gøremål og det kræver frivillige hænder”, siger Erik Krogh.
Åbent alle dage
Bestyrelsen har haft 2 møder med interesserede hjælpere og det er resulteret i, at man nu har over 30 frivillige hjælpere, som nu er med til at skabe endnu mere liv i medborgerhuset i Broager. Med det antal hjælpere er bestyrelsens ønske om at have Broagerhus åben nogle dage om ugen gået i opfyldelse!
Fra den 4. december vil der være 2 dage om ugen hvor Broagerhus’ nye INFO-CAFE bliver åben for alle og det bliver i første omgang mandag og onsdag fra kl. 9.30 -12.30.
Det er tanken at den nye INFO-CAFE kan samle nogle af Broager By og Broagerlands borgere til en hyggelig formiddagssnak og evt. besøge de skiftende udstillinger med malerier, husflid fra huset kreative værksted eller af kunstnere fra vores lokalområde. Navnet INFO-CAFE siger også at man kan få informationer om hvad der sker i huset og at der også kan uddeles brochuremateriale.
”Her tænker vi også på de turister der kommer til Broagerland”, siger Erik Krogh.
”De frivillige glæder sig til at byde indenfor og håber mange vil lægge vejen forbi caféen. Dette tiltag er et godt eksempel på, hvad frivillige hænder betyder for vores medborgerhus og byen”, tilføjer Erik Krogh. 

Over 30 frivillige har tilbudt at hjælpe til på Broagerhus.

Over 30 frivillige har tilbudt at hjælpe til på Broagerhus.