Artikelbeskrivelse

Fhv. borgmester død, 92 år

Af Gunnar Hattesen
Den tidligere borgmester i Gråsten Kommune, Uwe Nannsen, er død, 92 år.
Han var en afholdt, besindig og respekteret politiker blandt både med- og modspillere i Gråstens politiske liv.
Uwe Nannsen stammede fra Aabenraa, og blev ansat som sygekassekasserer i Gråsten, hvor han afløste Johannes Kock. Han var aktiv i HK, og var i en årrække afdelingsformand
Han havde sit politiske ståsted i Socialdemokratiet, og blev første gang opstillet til Gråsten Sogneråd i 1966 uden dog at blive valgt.
Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev han valgt ind i Gråsten byråd med 140 medlemmer, og han sad uafbrudt i byrådet frem til 1990, og fra 1982 som borgmester, hvor han ivrigt tog del i kommunens udvikling.
Han var gift med Ingrid, og i hjemmet opvoksede tre børn, Poul Erik, Bente og Anne. 

Uwe Nannsen (S) var borgmester i Gråsten Kommune fra 1982-90.

Uwe Nannsen (S) var borgmester i Gråsten Kommune fra 1982-90.