Artikelbeskrivelse

De gamles Jul på nye hænder

Af Søren Gülck
De tre pensionistforeninger, Broager Pensionistforening, Egernsund Pensionistforening og Gråsten og Omegns Pensionistforening overtager De Gamles Jul.
I over 20 år har det ellers været Socialdemokratiet i Broager, Egernsund og Gråsten, som har stået bag arrangementet.
De Gamle Jul har været en selvstændig forening under Socialdemokratiet, der har arbejdet for at samle midler ind til en årlig fælles fest for de ældre i lokalområdet.
Efter at Socialdemokratiet har nedlagt foreningen, har de tre pensionistforeninger i Broager, Egernsund og Gråsten besluttet at opstarte en ny forening under navnet De Gamles Jul.
Hver af de tre pensionistforeninger indskyder et beløb i den nye forening som startkapital.
“Vi skal arbejde hurtig”, lyder det fra de tre formænd, Thea Brodersen, Marie Gormsen og Aase Christensen, som går i gang med at søge fonde om penge til julesammenkomsten..
De Gamles Jul samler hvert år omkring 250 pensionister til fælles spisning og fest. Det er en begivenhed, som mange ældre ser hen til med glæde.
DE Gamles Jul holder lottospil i Broager-Hallen søndag den 22. november. 

Formand for Gråsten og Omegns Pensionistforening Aase Christensen, kasserer i Gråsten Annemi Christesen, formand for Broager Pensionistforening Thea Brodersen, formand for Egernsund Pensionistforening Marie Gormsen, kasserer i Egernsund Else Clausen, tovholder Finn Christensen og bestyrelsesmedlem i Broager Pensionistforening Robert Jensen er klar til at fortsætte De Gamles Jul. Foto Søren Gülck

Formand for Gråsten og Omegns Pensionistforening Aase Christensen, kasserer i Gråsten Annemi Christesen, formand for Broager Pensionistforening Thea Brodersen, formand for Egernsund Pensionistforening Marie Gormsen, kasserer i Egernsund Else Clausen, tovholder Finn Christensen og bestyrelsesmedlem i Broager Pensionistforening Robert Jensen er klar til at fortsætte De Gamles Jul.
Foto Søren Gülck