Artikelbeskrivelse

De ansatte på Meritten er usikre på deres fremtid

Af Pernille Kjeldtoft Hansen
Der hersker i disse dage megen uro blandt elever og ansatte på produktionshøjskolen Meritten, der har afdelinger i Padborg og Aabenraa.
Kommunen har nemlig meddelt dem, at man agter at trække skolens vedtægter tilbage, hvilket vil resultere i en lukning af skolen, idet både det kommunale og statslige tilskud da vil frafalde skolen.
Det sker efter Aabenraa Kommunes vurdering af, at Meritten har en ulovligt udvalgt bestyrelse, og stadig ikke er i gang med at konstruere en ny, som er udvalgt efter vedtægternes retningslinjer.
Aabenraa Kommune har givet Meritten indtil den 21. december til at komme med bemærkninger til denne beslutning.
Stjerneadvokat
Meritten har hyret stjerneadvokaten Karoly Németh som skolens advokat, og både han såvel som skolens ansatte står uforstående overfor, hvorfor skolens bestyrelse pludselig bliver et problem, når man allerede er 2 år inde i valgperioden.
Fusion skaber nervøsitet
De ansatte på Meritten i både Padborg og Aabenraa har i længere tid været usikre på deres fremtid, og de mener, at hele sagen omkring den ulovligt udpegede bestyrelse tager udgangspunkt i, at Meritten sætter spørgsmålstegn til den af kommunen planlagte fusion mellem kommunens to produktionshøjskoler EFA Syd i Rødekro og Meritten i Padborg og Aabenraa.
Velfungerende
Meritten er nemlig en velfungerende skole med god økonomi, glade elever og tal, der peger på et højt trivselsgrundlag, medens EFA Syd kæmper hårdt for økonomien, og underviser og udsluser elever på helt andre måder.
IT-medarbejder på Meritten, Ole Schmidt, peger desuden på, at både ansatte og elever på produktionsskolen er særligt glade for deres ledelse, der har Conny Petersen i spidsen, og hende er de bange for at miste som leder i tilfældet af en fusion.
Dertil kommer også, at de står yderst uforstående over for grundlaget for en fusion mellem de to skoler, og Ole Schmidt beskriver, at dét blandt de ansatte skaber både mismod, frustration og sygemeldinger.
Han føler at hele sagen omkring fusionen af de to skoler er en ulige kamp mod en ukendt modstander, og han er glad for, at skolen har hyret en advokat til at se tingene efter i sømmene.
Borgmester lover stabil fremtid
Borgmester Thomas Andresen (V) afviser, at der er tale om et spil mellem to ulige modstandere i sagen om de to produktionsskoler.
I første omgang appellerer han til, at Meritten får udpeget en ny og lovlig bestyrelse, så en øjeblikkelig lukning af produktionshøjskolen ikke bliver aktuel, og dernæst drejer det sig for ham om at genoptage dialogen omkring fusionen.
Som borgmester ønsker han én samlet og velfungerende produktionsskole i Aabenraa Kommune.
Hvis fusionen af EFA Syd og Meritten bliver en realitet understreger Thomas Andresen, at der vil være tale om en virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder, at alle ansatte på de to skoler vil beholde deres jobs. Den nye produktionshøjskole vil få et nyt navn, og den vil bestå af en nordlig og en sydlig afdeling i henholdsvis Padborg og Rødekro.
Dermed vil der som sådan ikke ske nogle ændringer for elever og ansatte i Padborg, medens de i Aabenraa vil skulle flyttes til Rødekro.
Ledelsen af den nye skole bliver der ikke spekuleret i, men både Conny Petersen og leder for EFA Syd Jørgen Jensen skal være velkomne til at søge stillingen, forklarer borgmesteren.
Thomas Andresen lover desuden en stabil fremtid for alle elever og lærere, og er uforstående men ked af den usikkerhed, hele sagen har skabt blandt elever og lærere på Meritten. 

Både ansatte og elever på Meritten i Padborg er usikre på deres fremtid, hvis der sker en fusion med EFA Syd i Rødekro. Fotos Tove Hansen

Både ansatte og elever på Meritten i Padborg er usikre på deres fremtid, hvis der sker en fusion med EFA Syd i Rødekro.
Fotos Tove Hansen

Både ansatte og elever på Meritten i Padborg er usikre på deres fremtid, hvis der sker en fusion med EFA Syd i Rødekro. Fotos Tove Hansen

Både ansatte og elever på Meritten i Padborg er usikre på deres fremtid, hvis der sker en fusion med EFA Syd i Rødekro.
Fotos Tove Hansen

Både ansatte og elever på Meritten i Padborg er usikre på deres fremtid, hvis der sker en fusion med EFA Syd i Rødekro. Fotos Tove Hansen

Både ansatte og elever på Meritten i Padborg er usikre på deres fremtid, hvis der sker en fusion med EFA Syd i Rødekro.
Fotos Tove Hansen

Både ansatte og elever på Meritten i Padborg er usikre på deres fremtid, hvis der sker en fusion med EFA Syd i Rødekro. Fotos Tove Hansen

Både ansatte og elever på Meritten i Padborg er usikre på deres fremtid, hvis der sker en fusion med EFA Syd i Rødekro.
Fotos Tove Hansen